Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy komórkowe 5G”

28 listopada – 5 grudnia 2022 r.

kurs e-learningowy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym Systemy komórkowe 5G, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności, w dniach 28 listopada – 5 grudnia 2022.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/oferta/szkolenia-techniczne/systemy-komorkowe-5g/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB