Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Efektywna komunikacja – dialog”

Cel szkolenia

Efektywność pracy w grupie zawsze kończy się tam, gdzie kończy się efektywność komunikacji wewnątrz niej.

 

Celem szkolenia jest poprawa umiejętności efektywnej komunikacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • Menadżerów i kierowników wszystkich szczebli
  • Menedżerów projektów
  • Osób kluczowych dla realizacji projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • zwiększą efektywność pracy swojego zespołu,
 • zdobędą praktyczne umiejętności efektywnego komunikowania się między klientami wewnętrznymi firmy,
 • nabędą zdolności do naturalnego i skutecznego posługiwania się językiem perswazji w celu uzyskiwania pożądanych rezultatów,
 • nabędą umiejętności przyjmowania asertywnej postawy i stylów komunikacji w relacjach wewnętrznych,
 • przestaną unikać, lecz zaczną skutecznie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Program

  1. Budowanie efektywnej komunikacji w oparciu o dialog
    • Zespół, a grupa; tożsamość zespołu
    • Zarządzanie pracą (projektem) i członkami zespołu
    • Wspólne pokonywanie problemów
    • Metody generowania pomysłów
    • Skuteczne przekonywanie innych do swoich racji w oparciu o język perswazji
    • Efekt synergii w praktyce
  2. Komunikacja wewnętrzna
    • potrzeba komunikacji interpersonalnej
    • rola komunikacji wewnętrznej w oparciu o konkretne przykłady z życia firmy
    • specyfika komunikacji między klientami w zależności od różnych elementów cechujących organizację (rodzaj struktury, styl przywództwa, kultura organizacyjna, wielkość i rozproszenie firmy)
    • nadawanie i odbieranie efektywnych komunikatów w pionie i w poziomie
    • najważniejsze elementy i techniki z obszaru komunikacji werbalnej, niewerbalnej
    • konstruktywne zarządzanie relacjami (spotkaniami, zebraniami, sytuacjami negocjacyjnymi) między pracownikami w oparciu o nowoczesne narzędzia prowadzenia pracy zespołowej (metodologia, techniki, postawy, narzędzia moderowania)
  3. Język perswazji w praktyce
    • wprowadzenie do języka perswazji w sprzedaży i efektywnej komunikacji
    • praktyczne przykłady (trening sytuacji perswazyjnych) w oparciu o potrzeby uczestników
    • magiczne słowa i prawa (zasady) „rządzące” obszarem perswazji
    • pozytywne manipulowanie w celu pozyskania zamierzonego efektu w relacji z drugim pracownikiem

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.