Etyka zawodowa pracownika socjalnego

zaproszenie do udziału w szkoleniu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego wypełniania funkcji pracownika socjalnego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników instytucji opieki socjalnej
 • Osób zainteresowanych tą tematyką

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Poprawnie rozpoznawać potrzeby klientów
 • Umiejętnie dobierać i stosować narzędzia skutecznej komunikacji
 • Wywierać wpływ na zachowania klientów
 • Efektywnie przekazywać informacje zwrotne
 • Konstruktywnie wykorzystywać niekonstruktywną krytykę
 • Konstruować pozytywny wizerunek instytucji opieki społecznej
 • Budować dobre relacje klientów z instytucją opieki

Program

  • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w pracy socjalnej
  • Opanowanie umiejętności właściwego doboru procedur komunikacyjnych w kontekście różnic, jakie zachodzą między ludźmi
  • Manipulacja i wpływ społeczny w pracy socjalnej
  • Rodzaje postaw asertywnych w przypadkach natury służbowej zgodnych z Kodeksem Etyki
  • Opanowanie przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnych, kontrolowania emocji
  • Etyczny PR w instytucji opieki społecznej
  • Kompetencje w zakresie obsługi klienta pomocy społecznej w sferze budowania dobrych relacji klienta z instytucją i rozpoznawania potrzeb klienta

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy.

Koszt (brutto)

570 PLN

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.