Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Instytucjonalny PR
– budowanie wizerunku firmy, urzędu”

Cel szkolenia

Kłopot z przedwczesnym robieniem rozgłosu nie jest kwestią tego, by nie zapeszyć. Jest on zarówno bardziej poważny w możliwych konsekwencjach, jak też łatwiejszy do zrozumienia.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego PR.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • Osób odpowiedzialnych za PR w firmie

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zintegrować przesłanie kierowane do wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Skutecznie wykorzystywać kluczowe elementy budowania pozytywnego wizerunku firmy
 • Skutecznie i z korzyścią komunikować się z mediami

Program

  1. Metodyka problemu: PR wewnętrzny i zewnętrzny – wzajemne zależności
  2. Katastrofalne skutki przedwczesnego rozgłosu
  3. Elementy firmowego zestawu PR
  4. Co może zbudować korzystny wizerunek instytucji?
  5. Ochrona opinii firmy
  6. Tworzenie i upowszechnianie 'image’ instytucji/firmy
  7. Konieczność testowania, czyli PR-owy skok na „głęboki rynek”
  8. Ciągłe samodoskonalenie, czyli adoptowanie się do zmian
  9. Współpraca z mediami- jak uczynić ją efektywną
  10. Biznesowy savoir-vivre i jego wpływ na postrzeganie firmy
  11. Praktyka czyni mistrza – tworzenie wizerunku instytucji (warsztaty)

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

700 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.