LIDERSHIP - Umiejętności menedżerskie - efektywność własna - rozwój osobisty

zaproszenie do udziału w szkoleniu

Cel szkolenia

Jesteś swoją najlepszą inwestycją.

 

Rozwój osobisty i podniesienie własnej efektywności – wzmocnienia roli przywództwa.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • dostosować styl zarządzania do typu współpracownika i sytuacji
 • budować własny autorytet jako lidera
 • podejmować trafne decyzje i skutecznie kontrolować ich wdrażanie
 • kierować zmianą i innowacjami
 • motywować i nagradzać pracowników
 • prowadzić efektywny coaching pracowników
 • wprowadzić synergię działań i zaangażować pracowników
 • budować zespół z wykorzystaniem potencjału jego członków
 • efektywnie zarządzać konfliktem i radzić sobie z trudnym pracownikiem
 • poprawić komunikację interpersonalną

Program

  1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
    • Krótka prezentacja programu
    • Oczekiwania uczestników
    • Ćwiczenie integracyjne
  2. Przywództwo a kierowanie – rola zachowań liderskich we współczesnej teorii zarządzania zespołem
    • Menedżer a lider
    • Zrozumienia istoty przywództwa, jego poziomów
    • Zachowania przywódcy i menedżera
    • Źródła władzy przywódcy
    • Budowanie autorytetu menedżera
    • Nazwanie atrybutów menedżera przyszłości
    • Wyznaczenie kierunku własnego rozwoju
  3. Ewolucyjna teoria przywództwa w praktyce
    • Preferowany styl przewodzenia
    • Efektywność poszczególnych stylów przewodzenia
    • Zmiana nastawień autorytarnych na kooperacyjne – wspierając – motywujące
    • Efektywność poszczególnych stylów kierowania
  4. Diagnoza i modelowanie poziomu rozwoju pracownika – ćwiczenia w podgrupach, dyskusja
    • Autoanaliza własnego poziomu rozwoju kierownika
    • Jak szef ocenia swoje zaangażowanie – problemy wahania motywacji do pracy
    • Jak szef ocenia swoje kompetencje – problemy samooceny perspektywa kierownik – podwładny, różnice w postrzeganiu
    • Czego potrzebuje kierownik, aby zwiększać i utrzymywać zaangażowanie i rozwijać kompetencje pracowników.
  5. Jak rozwijać pracowników? Budowa synergii działań w firmie.
    • Bariery skuteczności oddziaływań modyfikujących zachowanie
    • Warsztaty – katalog zachowań pracownika na poszczególnych etapach rozwoju
    • Ćwiczenia w rozpoznawaniu poziomu rozwoju – inscenizacje
  6. Doskonalenie stylów kierowania – scenki
    • Gra zespołowa typu „akwarium” – „Zastosuj właściwy styl”, ćwiczenie dopasowania komunikatu (typu pochwała, nagana, ocena, wyznaczenie celu/zadania itp. do określonego poziomu dojrzałości podwładnego)
  7. Feedback – informacja zwrotna
    • Dekalog informacji zwrotnej
    • Nie ma porażek są tylko informacje zwrotne
    • Konstruktywna informacja zwrotna – podstawowe narzędzie w pracy menedżera
    • Jednominutowa pochwała, jednominutowa reprymenda
    • Budowanie kultury feedbacku
  8. Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość
    • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
    • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
    • Indywidualny plan działania

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Kursy e-learningowe: kwiecień-maj 2022

Kursy e-learningowe: kwiecień-maj 2022

Zaproszenie do udziału w szkoleniuKursy e-learningowekwiecień-maj 2022Szanowni Państwo, W okresie kwiecień-maj 2022 planujemy przeprowadzenie następujących kursów w formie e-learningowej: ITU Courses Security and QoS in Internet Network Sieci mobilne i radiowe Systemy...

„Zalety i wady kabli światłowodowych” (nagranie)

„Zalety i wady kabli światłowodowych” (nagranie)

Darmowe nagranie"Zalety i wady kabli światłowodowych"Szanowni Państwo, Na naszej platformie e-learningowej dostępne jest (bezpłatnie) nagranie "Kable światłowodowe - zalety i wady". Zapraszamy do zapoznania się z nim! WAŻNE: Dostęp do nagrania możliwy jest tylko dla...

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.