Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Perswazja i manipulacja”

Cel szkolenia

Duże jest duże nie dlatego, że jest duże, ale dlatego,że wcześniej widziałeś mniejsze.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat manipulacyjnych i perswazyjnych metod komunikacji oraz wykształcenie umiejętności obrony przed nimi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Negocjatorów
 • Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • Handlowców
 • Osób odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wypowiadać się i zachowywać w sposób przekonywujący
 • Wykorzystywać oraz kreować czynniki otoczenia dla potrzeb osiągnięcia zamierzonego rezultatu
 • Skutecznie bronić się przed manipulacjami

Program

  1. Pojęcia i modele
   • Wywieranie wpływu, perswazja i manipulacja
   • Dualny proces myślenia: System 1 i System 2
   • Heurystyki decyzyjne i błędy poznawcze
   • Piramida potrzeb Maslowa
   • BATNA
   • Racjonalny i nieracjonalny proces decyzyjny
   • Model perswazyjnej komunikacji
  2. Strategie perswazji i manipulacji
   • Strategie manipulacji zmiennymi Nadawcy
    • Strategia wizerunkowa
    • Strategia komunikacyjna
    • Strategia relacyjna
    • Strategia zmiany Nadawcy
   • Strategie manipulacji zmiennymi Oferty
    • Strategia manipulacji wartością
    • Strategia manipulacji ceną
    • Strategia manipulacji dostępnością
   • Strategie manipulacji zmiennymi Kontekstu
    • Strategia manipulacji czasem
    • Strategia manipulacji miejscem
    • Strategia kreowania zdarzeń
   • Strategie manipulacji zmiennymi Odbiorcy
    • Strategia pre-swazji
    • Strategia manipulacji emocjami Odbiorcy
    • Strategia wzmacniania Systemu 2
    • Strategia osłabiania Systemu 2
    • Strategia nakładania ram interpretacyjnych
    • Strategia manipulacji zaspokojeniem potrzeb
    • Strategia osłabiania BATNA
    • Strategia kreowania zaangażowania
    • Strategia ułatwiania decyzji
    • Strategia zmiany Odbiorcy
  3. Proces i techniki wywierania wpływu
   • Techniki przyciągania i zatrzymywania uwagi
   • Techniki wzbudzania emocjonalnej chęci posiadania
   • Techniki racjonalizacji decyzji
   • Techniki ułatwiania decyzji
   • Techniki ułatwiania wdrożenia
  4. Skuteczność, a etyczność działań perswazyjnych
   • Naturalny podział władzy, a zakres możliwych manipulacji
   • Fundamenty etyczności perswazji
   • Gradacja czystości intencji
   • Jawność stosowanych środków perswazyjnych, a etyczność
   • Jawność stosowanych środków perswazyjnych, a skuteczność działania
   • Koszty nieetycznego postępowania w biznesie
   • Heurystyczne wskaźniki nieetycznej perswazji
   • Napięcie pomiędzy skutecznością, a etycznością
   • Dwie skrajności i rozwiązanie niekompromisowe
   • Długofalowa zmiana, a natychmiastowe rezultaty
   • Waga, wartość i piękno etycznego postępowania
   • Szatan małpą Boga
   • Sztuka uwodzenia na 1 i na 18.000 nocy


Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

1670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje