Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Pozafinansowe metody
motywowania pracowników”

Cel szkolenia
Gdyby wszystko dało się przeliczyć na pieniądze, nasze życie byłoby nie wiele warte.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat motywów podejmowania przez ludzi działań oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania różnych, pozafinansowych motywacji w codziennej pracy kierowników i liderów zespołów ludzkich.

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania
 • kadry zarządzającej zasobami ludzkimi
 • specjalistów ds. personalnych osób odpowiedzialnych w firmie za utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych
 • team leaderów

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia uczestnicy będą:

 • umieli inspirować pracowników przy pomocy mechanizmów i narzędzi pozafinansowych
 • zbudować program motywowania własnego personelu
 • mieli świadomość jak określone postawy przełożonych wpływają na personel i jego stosunek do wykonywanych zadań
Program
  1. Zrozumienie motywacji
  2. Rozpoznanie grupy pracowniczej
  3. Teoria potrzeb A. Maslowa
  4. Jak inspirować ludzi?
  5. Jak motywować samego siebie?
  6. Problemy z motywowaniem grupy pracowniczej
  7. Motywowanie bodźcami
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Koszt
870 PLN + VAT
Metoda prowadzenia
Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Wersja e-learningowa
Brak.
Do pobrania

Planowane realizacje

Gru 15

Pozafinansowe metody motywowania pracowników

15 grudnia
|
870PLN + VAT
Warszawa
Lut 16

Pozafinansowe metody motywowania pracowników

16 lutego, 2021
|
870PLN + VAT
Warszawa
Kwi 20

Pozafinansowe metody motywowania pracowników

20 kwietnia, 2021
|
870PLN + VAT
Warszawa
Cze 15

Pozafinansowe metody motywowania pracowników

15 czerwca, 2021
|
870PLN + VAT
Warszawa
Sie 17

Pozafinansowe metody motywowania pracowników

17 sierpnia, 2021
|
870PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.