Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Praktyczne i prawne uwarunkowania
realizacji inwestycji telekomunikacyjnej”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja kluczowych zagadnień dla procesu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z perspektywy obowiązującego prawa i praktyki wykonawczej.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne i budowlane na potrzeby realizacji sieci telekomunikacyjnych.

Program

1. Podstawy prawa budowlanego:

A) podstawowe pojęcia i definicje:

 • defincja ” budowli”. Co to jest? Kiedy i jaki zakres prawny?
 • Definicja „budynku”. Co to jest? Kiedy i jaki zakres prawny?
 • Defincja „obiekty małej architektury” Co to jest? Kiedy i jaki zakres prawny?
 • Definicje obiektów telekomunikacyjnych wynikające z rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne

B) zasady realizacji inwestycji telekomunikacyjnej i jej zakończenia:

 • Na pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie
 • Bez zgłoszenie

C) kto odpowiada za realizacje inwestycji telekomunikacyjnej:

 • Geodeta, projektant
 • Kierownik, kierownik robót budowlanych
 • Inżynier, koordynator inżynierów
 • Inspektor, inwestor

D) kontrola inwestycji:

 • Projektant
 • PINB
 • Geodeta, inspektor

E) formalno – prawne uwarunkowania inwestycji telekomunikacyjnej

 • Bez zgłoszenia (kolejność czynności prawnych i niezbędne dokumenty)
 • Zgłoszenie (kolejność czynności prawnych i niezbędne dokumenty)
 • Decyzja pozwolenia a budowę – podstawy prawne i niezbędne czynności oraz dokumenty
 • Pozwolenie na użytkowanie – kiedy i dlaczego?
 • Dokumenty procesu budowlanego/inwestycyjnego – kiedy i jakie?
 • Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane – kiedy, kto i jakie konsekwencje?
 • Rola geodety i dokumenty w jego gestii

F) obowiązki dzierżawcy/ właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej wynikające z prawa budowlanego:

 • Książka Obiektu Budowlanego. Co to jest? Kto ma obowiązek prowadzenia i kiedy?
 • Przeglądy, remonty, likwidacja
 • Zdanie, przekazanie

2. Obowiązki zarządców i operatora telekomunikacyjnego na podstawie prawa telekomunikacyjnego i Megaustawy:

A) kto to operator telekomunikacyjny i implikacje wynikające z tej definicji:

 • Prawa operatora telekomunikacyjnego
 • Obowiązki operatora telekomunikacyjnego względem:
  • Państwa
  • Innych operatorów
  • Właścicieli nieruchomości

B) Zasady wejścia na cudzą nieruchomość:

 • Praktyka a procedury – kto, kiedy i jak?!
 • Służebność przesyłu – kto, kiedy i dlaczego?

C) zasady zajęcia pasa drogowego:

 • Planowane
 • nieplanowane/awaryjne

 

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje