Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Znowelizowane prawo budowlane”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki inwestycji telekomunikacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników operatorów sieci telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne i budowlane.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Samodzielnych funkcji w budownictwie z uwzględnieniem ich uprawnień i obowiązków
 • Kluczowych kwestii związanych z budową obiektu, jego oddaniem do użytku oraz utrzymaniem
 • Wymaganych sposobów postępowania w przypadku katastrof
 • Praw i obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Zagadnień związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie
 • Przepisów technicznych i wykonawczych zawartych w Rozporządzeniach

Program

  1. Podstawowe pojęcia i funkcje
    • Objaśnienie samodzielnych funkcji w budownictwie
    • Przedstawienie prawnych aspektów nadania uprawnień budowlanych
    • Prawa i obowiązku projektanta, inspektora i kierownika budowy
  2. Zagadnienia związane z budową obiektu
    • przebiegu budowy i oddania do użytku
    • Zasady utrzymania obiektu budowlanego
    • Obowiązki inwestora i kierownika robót
    • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
  3. Zagadnienia związane z utrzymaniem obiektu budowlanego
    • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu
  4. Katastrofa – definicja obowiązki i zakres działań
   • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
     • Obowiązku nadzoru budowlanego
   • Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
     • Omówienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie
   • Omówienie Rozporządzeń z Przepisów technicznych
    • Omówienie Rozporządzeń Przepisów wykonawczych

   Czas trwania

   2 dni szkoleniowe

   Koszt

   2670 PLN + VAT

   Metoda prowadzenia

   Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

   Wersja e-learningowa

   Brak.

   Do pobrania

   Planowane realizacje