Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Profesjonalna obsługa klienta”

Cel szkolenia
Profesjonalizm mierzy się nie tylko sposobem obsługi przed zakupem (co oczywiste i konieczne), ale również po jego dokonaniu. To sztuka tworzenia w ludziach poczucia, że nie tyle byli, co są twoimi klientami. I że bynajmniej ta rzeczywistość nie jest dla nich przykra.

 

Klienci przychodzą, odchodzą, jedni są zadowoleni i lojalni inni stale szukają lepszych ofert – jak związać z nami naszych Klientów na długie lata? Współpraca z Klientem musi satysfakcjonować obie strony – łatwo powiedzieć, a znacznie trudniej spełnić oczekiwania wymagających Klientów.

Podczas warsztatów uczestnicy doświadczają sytuacji gdy Klienci stają przed wyborem: z którym partnerem podjąć współpracę, do kogo wracać, a kogo omijać szerokim łukiem. Pokazujemy zależności między skutecznością w obsłudze, a osiągniętym zyskiem. Analizujemy aspekty psychologiczne i socjologiczne zachowań Klientów w odpowiednich branżach. Przekazujemy najnowsze wyniki badań pozwalające określić sposoby jak wpłynąć na lojalność Klientów.

Zadowoleni Klienci w istotny sposób wpływają na kształtowanie się pozytywnej opinii o firmie. Dlatego tak ważna jest skuteczność pracowników w zakresie obsługi Klientów.

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do:

 • Sprzedawcy
 • Menadżerowie sprzedaży
 • Osoby zainteresowane tematyką sprzedaży.

Korzyści z udziału w szkoleniu

WIEM WIĘCEJ – znajomość

 • Psychologicznych i społecznych aspektów zachowań Klientów
 • Zasad zarządzania obsługą Klienta
 • Najlepszych standardów obsługi Klienta
 • Zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji
 • Definiowania kluczowych wartości dla Klienta
 • Metod zwiększania satysfakcji Klienta

DZIAŁAM SKUTECZNIEJ – trening

 • Psychologicznego oddziaływania na Klienta
 • Umiejętnego tworzenia pozytywnej relacji z Klientem
 • Definiowania kluczowych wartości dla Klienta
 • Analizowania przewag konkurencyjnych w relacjach z Klientami
 • Motywowanie poprzez rozmowy coachingowe i oceniające
 • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Identyfikacja luk kompetencyjnych i potrzeb rozwojowych pracowników

CHCĘ OSIĄGAĆ – postawa

 • Osobistej odpowiedzialności za rolę własnego zaangażowania w budowaniu satysfakcjonujących relacji z Klientem
 • Odpowiedzialności za kreowanie pozytywnego wizerunku własnego i firmy
 • Gotowości do zwiększania umiejętności pracowników
 • Spostrzegania wpływu własnego nastawienia na jakość kontaktów z Klientami pracowników
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych
Program
  1. Zarządzanie obsługą Klienta
    • Rola i miejsce obsługi Klienta
    • Strefa zysku – na czym zależy Klientom najbardziej?
    • Najlepsze standardy w obsłudze Klienta
    • Klient – analiza poziomu współpracy i komunikacji
  2. Strategia relacji z Klientami
    • Oczekiwania współczesnego Klienta – jakie są i od czego zależą?
    • Analiza procesu zakupu od strony Klienta – jawne i ukryte motywy zakupu
    • Budowanie przewagi konkurencyjnej w obsłudze Klienta
    • Definiowanie kluczowych wartości dla Klienta
    • Analiza przewag konkurencyjnych w relacjach z Klientami
  3. Metody zwiększania satysfakcji Klienta
    • Up-selling i cross-selling – metody bezkosztowego zwiększania poziomu zamówień
    • Profesjonalna obsługa Klienta – kształtowanie postaw
     • Pro-aktywność
     • Asertywność
     • Odpowiedzialność
    • Reklamacja jako sukces współpracy!
  4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta
    • Przygotowanie zespołu do trudnych rozmów z Klientami
    • Budowanie pozytywnego nastawienia do obiekcji Klientów i reklamacji
    • Modele obniżania poziomu negatywnych emocji
  5. Coaching i motywacja w obsłudze Klienta
    • Doskonalenie umiejętności pracowników
    • Motywowanie poprzez rozmowy coachingowe i oceniające
    • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
    • Identyfikacja luk kompetencyjnych i potrzeb rozwojowych pracowników
Czas trwania
2 dni szkoleniowe
Koszt
1470 PLN + VAT
Metoda prowadzenia
Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Wersja e-learningowa
Brak.
Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.