Promocja projektów unijnych

zaproszenie do udziału w szkoleniu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji w zakresie skutecznej promocji projektu unijnego na etapie przygotowania projektu i jego realizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Instytucjach europejskich określajacych wytyczne dla procesu pozyskiwania funduszy,
 • Aktualnych Programach Operacyjnych,
 • Kluczowych kwestii dla dobrej promocji projektu unijnego,
 • Korzyści z promocji.

Program

  1. Podstawowe informacje o funduszach unijnych:
    • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    • Europejski Fundusz Społeczny
    • Fundusz Spójności
    • Nowe rozporządzenia wspólnotowe
    • Rozporządzenie Komisji w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych
  2. Programy Operacyjne:
    • Regionalne Programy Operacyjne
    • Szczegółowe Opisy Priorytetów
    • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
    • Wniosek (formularz aplikacyjny)
    • Cechy dobrego projektu
  3. Promocja projektu unijnego:
    • Cechy dobrej promocji
    • logotypy
    • poziom finansowania promocji w ramach projektu unijnego
    • kiedy promocja staje się wydatkiem kwalifikowanym?
  4. Elementy promocji:
    • billbord czy tablica informacyjna a kiedy stała tablica pamiątkowa?
    • zasada n+2/n+3 – czy podnosi koszty promocji?
    • biuletyny informacyjne, ulotki, plakaty, certyfikaty
    • strona internetowa projektu ( błędy, jakie są popełniane przy jej tworzeniu w promowaniu projektu unijnego)
    • konsultacje społeczne
    • konferencje prasowe
    • korespondencja projektu
  5. Korzyści wynikające ze stosowania promocji projektu unijnego:
    • przykłady dobrej promocji
    • kto powinien zajmować się promocją projektu unijnego?

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy.

Koszt (brutto)

700 PLN

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.