Szkolenie dedykowane sektorowi medycznemu

„Przedsiębiorstwo w obliczu
polskiej i europejskiej reformy
ochrony danych osobowych”

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie dedykowane jest szpitalom, placówkom medycznym, przychodniom, podmiotom przetwarzającym dane medyczne, lekarzom wykonującym prywatną praktykę, jak również dla osób, które w przedsiębiorstwie będą musiały postępować wg nowych procedur np. obecni Administratorzy Danych Osobowych (ADO), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), przyszli Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (IDO, teraz ABI) oraz zarządy, działy compliance, księgowe, HR, marketingu, sprzedaży oraz wszystkie te, które przetwarzają̨ dane osobowe.
Dlaczego warto rozpocząć przygotowania sektora medycznego już dziś?
Sektor medyczny przetwarzający dane szczególnej ochrony (dane medyczne) aby spełnić wszystkie wymagania, które nakłada na niego RODO potrzebuje czasu. Nowe przepisy wprowadzają wysokie kary za brak ich przestrzegania, dlatego warto rozpocząć już dziś prace nad procesem dostosowywania się do niedługo wchodzących w życie procedur.

Okres ten może być różny w zależności od profilu działalności oraz stopnia realizacji obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Aby sprawnie wdrożyć nowe przepisy, sektor medyczny powinien:

 • zagwarantować szkolenia dla osób które w jego przedsiębiorstwie odgrywają role, które będą musiały postępować wg nowych procedur np. działy compliance, księgowe, HR, marketingu, sprzedaży oraz wszystkie te które przetwarzają dane osobowe; 

 • przygotować plan wdrożenia RODO do swojej struktury; 

 • rozpocząć proces wdrażania poszczególnych rozwiązań w strukturze organizacyjnej, technicznej i prawnej przedsiębiorstwa. 


Program

  • Wstęp (zakres tematyczny przedstawiony ogólnie oraz w oparciu o wymagania stawiane sektorowi medycznemu)
   • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
   • Organy nadzorcze
   • Administrator Danych Osobowych, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający
   • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Inspektor Danych Osobowych (IDO) w sektorze medycznym.
  • Prawne przygotowanie dla sektora medycznego
   • Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
   • Zasady przetwarzania danych osobowych
   • Prawa osób, których dane są przetwarzane
   • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
   • Zbiory Danych Osobowych
   • Dane wrażliwe (dane medyczne)
   • Profilowanie
   • Przekazywanie danych do państw trzecich
   • Analiza ryzyka
  • Techniczne przygotowanie sektora medycznego do ochrony danych osobowych
   • Pojęcie zabezpieczenia danych osobowych
   • Środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych
   • Audytowanie systemu bezpieczeństwa informacji
   • Analiza wybranych przykładów rozwiązań dostępnych na rynku polskim, pozwalających na właściwą ochronę danych osobowych w systemach komputerowych i Internecie
  • Odpowiedzialność w świetle reformy w oparciu o sektor medyczny
   • Kontrole
   • Sankcje
   • Konsekwencje prawne z tytułu naruszenia reguł przetwarzania i ochrony danych
  • Podsumowanie obowiązków stawianych przez reformę w odniesieniu do sektora medycznego.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

2750 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wykładowcy

 1. Jedną z osób prowadzących szkolenie jest prawnik specjalizujący się w ochronie danych osobowych oraz w reformie ochrony danych osobowych, znający specyfikę sektora medycznego oraz wymagań stawianych w tym sektorze Administratorom Bezpieczeństwa Informacją.
 2. Drugą osobą prowadzącą szkolenie jest ekspert z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, zajmujący się tematyką dostosowania narzędzi do skutecznej ochrony danych i informacji.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.