Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Publiczne wystąpienia
– jak wykreować idealnego mówcę?”

Cel szkolenia

Wiele istotnych walk wygrywa się dobrą przemową.

 

Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności atrakcyjnego i korzystnego z punktu widzenia zamierzonego celu występowania przed szeroką publicznością.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • Handlowców
 • Liderów stowarzyszeń, związków zawodowych i wspólnot
 • Osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy posiadali będą zestaw niezbędnych narzędzi do tego, aby:

 • Efektywnie przygotować się do publicznego wystąpienia
 • Opanować tremę
 • Właściwie rozpocząć prezentację
 • Wypowiadać się i zachowywać w sposób przekonywujący
 • Skutecznie radzić sobie z „trudną publicznością”

Program

  1. Podstawowe zasady autoprezentacji
  2. Zachowania, których należy unikać
  3. Pośrednie redukowanie tremy ( III sposoby- RSS, MOU, MRS)
  4. Przygotowanie przed prezentacją – retoryczny „dekalog”
  5. Praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem wspierające siłę przekazu
  6. Sposoby na zbudowanie pozytywnego pierwszego wrażenia
  7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego
  8. Zachowania pożądane i niepożądane
  9. Jak zapanować nad tłumem?
  10. „Rozmowy trudne”, czyli triki retoryczne
  11. Praktyczne ćwiczenia z ciałem, oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania spokojnej i naturalnej postawy prelegenta
  12. Techniki podtrzymania uwagi – radzenie sobie z „trudnym słuchaczem”
  13. Warsztaty z kamerą: ćwiczenia i analiza wybranych sytuacji

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

700 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.