Zarządzanie - budowanie przywództwa dla menedżerów

zaproszenie do udziału w szkoleniu

Cel szkolenia

Zespoły potrzebują dobrych liderów w równym stopniu co liderzy – dobrych zespołów.

 

Niezależnie od stażu i doświadczenia menedżerowie niejednokrotnie poszukują inspiracji – prostego, skutecznego modelu, który pomógłby im stale odnajdywać motywację i doskonalić swoje kompetencje przywódcze.

Leadership to szkolenie przeprowadzające uczestników przez podstawowe etapy – kamienie milowe – budowania efektywnego przywództwa. Szkolenie bogate w zajęcia warsztatowe, dyskusje i symulacje doprowadza do głębokich refleksji i kończy się formułowaniem przez uczestników konkretnych planów zmian.

Dziś nie zawsze wystarcza dyrektywne nakazywanie pracownikom, co mają robić. Wywieranie wpływu na ludzi jest kluczową umiejętnością w dzisiejszych firmach – środowisku, w którym konieczna jest współpraca wielu osób o różnych specjalizacjach.

Przywódcy coraz częściej zmagają się z sytuacjami, w których muszą zastosować wyrafinowane umiejętności wywierania wpływu. Leadership – Przywództwo to szkolenie, które pozwala poznać i wykorzystywać wachlarz stylów i zachowań przywódczych oraz pokazuje możliwości komunikowania atrakcyjnej przyszłości i angażowania ludzi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • Będziesz miał swoją własną wizję przywództwa i zarządzania
 • Będziesz wiedział, jak sterować swoim zespołem
 • Będziesz potrafił radzić sobie ze swoimi współpracownikami, budować relacje z podwładnymi
 • Będziesz w stanie motywować ludzi
 • Zyskasz współpracę na każdym poziomie
 • Rozwiniesz własny styl przywództwa
 • Będziesz efektywniejszy w dawaniu informacji zwrotnej współpracownikom (feedback)
 • Będziesz efektywniej coachować swój zespół, tak aby osiągał lepsze wyniki

Program

  1. Style kierowania
    • Dlaczego ludzie podążają za liderami?
    • Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania
    • Auto-analiza
    • Kierowanie zespołem w praktyce
  2. Tworzenie zespołu
    • Typy osobowości w zespole
    • Etapy budowania grupy
    • Przekazanie głównych celów zespołowi
  3. Motywacja
    • Zaspokojenie indywidualnych potrzeb
    • Motywowanie zespołu
  4. Organizowanie pracy swojej i innych osób
    • Złodzieje czasu: częste pułapki, w które wpadają menedżerowie
    • Działanie aktywne i pasywne
    • Planowanie czasu i określanie priorytetów
    • Bariery przy rozdzielaniu zadań
    • Rozdzielenie zadań:, co, komu, jak i kiedy
    • Analiza własnej pracy
  5. Odprawa zespołu
    • W jaki sposób odprawy i zebrania zespołu budują współpracę?
    • Proces i założenia
    • Pozwolić grupie na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
  6. Poprawa relacji w grupie
    • Przełamanie barier w komunikacji
    • Zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom
    • Doskonalenie procesu komunikacji
  7. Rozwiązywanie trudnych problemów w zespole
   • Plan działania prowadzący do zwiększenia efektywności

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  1470 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  „Nowoczesne sieci optyczne FTTH” (22-29 listopada 2021)

  „Nowoczesne sieci optyczne FTTH” (22-29 listopada 2021)

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu"Nowoczesne sieci optyczne FTTH"22-29 listopada 2021 r.kurs e-learningowySzanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Nowoczesne sieci optyczne FTTH, które odbędzie się w dniach 22-29 listopada 2021, za pośrednictwem...

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.