Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie emocjami”

Cel szkolenia

Nasz racjonalizm działania często kończy się tam, gdzie do głosu dochodzą nieco mniej racjonalne emocje. W zarządzaniu sobą nie chodzi rzecz jasna o to, aby tych nieracjonalnych emocji się pozbyć, ale by twórczo i w służbie racjonalnych działań wykorzystać potencjał energii, który w nich się zawsze kryje.

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie oraz wykształcenie w uczestnikach umiejętności skutecznego posługiwania się narzędziami zarządzania emocjami.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania
 • kadry zarządzającej zasobami ludzkimi
 • specjalistów ds. personalnych osób odpowiedzialnych w firmie za utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych
 • team leaderów
 • konsultantów
 • wdrożeniowieców
 • testerów
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką lobbingu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • rozumieli mechanizmy powstawania różnych emocji
 • potrafili skutecznie wpływać na własne stany emocjonalne
 • potrafili rozpoznawać i pokonywać niekorzystne wzorce własnych zachowań
 • potrafili bronić się przed postawą bezradności
 • potrafili rozwijać i skutecznie wykorzystywać intuicję w działalności biznesowej

Program

 1. Wprowadzenie do świata emocji i inteligencji emocjonalnej:
   • mechanizmy powstawania uczuć i emocji
   • emocje „pozytywne” i „negatywne” i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi
   • nauka języka emocji
 2. Przejęcie kontroli nad emocjami i uczuciami:
   • co to jest stres?
   • na co mamy wpływ, a co jest wrodzone w ramach naszej wrażliwości na bodźce?
   • techniki ułatwiające dokonanie zmiany uczuć i emocji
 3. Wpływ emocji na poziom skuteczności i satysfakcji z życia:
   • wykorzystanie poczucia koherencji w zarządzaniu emocjami
   • optymizm i pesymizm, jako strategie mające wpływ na emocje i osiągnięcia w życiu
   • system przekonań a nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje
   • metody eliminacji niekorzystnych wzorców zachowań
   • techniki zmiany osłabiających przekonań
   • jak się bronić przed wyuczoną bezradnością w życiu zawodowym i prywatnym?
 4. Praktyczna intuicja – narzędzie nowoczesnego biznesu:
   • intuicja, jako jedna z kompetencji inteligencji emocjonalnej (EQ)
   • rodzaje intuicji
   • przykłady zastosowania z sukcesem intuicji w praktyce biznesu
   • metody i techniki rozwoju intuicji

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.