Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie projektem”

Cel szkolenia

Nad ciągle niedokończonymi inicjatywami, marzeniami stale oderwanymi od ziemi, celami, których nigdy jasno celami nie nazwano – niejednokrotnie ciąży chroniczny brak myślenia w kategoriach projektu.

 

Coraz więcej organizacji zarządza projektowo. Tempo i częstotliwość zmian wymuszają również na tradycyjnych organizacjach dostarczanie unikatowych usług, produktów czy rozwiązań, które wymagają powołania do tego tymczasowego zespołu.

Organizacje wdrażając nowe produkty, systemy czy rozwiązania stosują w mniejszym lub większym stopniu metody Zarządzania Projektami.

Szkolenie Zarządzanie Projektem odpowiada na to zapotrzebowanie oferując warsztatowe zajęcia ogólne i specjalistyczne prowadzone przez praktyków z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektem:

 • zaznajomienie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem projektów w różnego typu organizacjach
 • poznanie podstawowych różnic między procesami a projektami
 • zaznajomienie się z procesami monitoringu i oceny ryzyka
 • nabycie umiejętności efektywnego budżetowania projektów
 • nabycie umiejętności wyboru metody i organizacji prowadzenia projektów
 • posługiwanie się procesami planowania i kontroli realizacji projektów
 • ogólna orientacja w zagadnieniach ryzyka i jakości w projektach

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • Kierowników projektów
 • Osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami

Korzyści z udziału w szkoleniu

Program daje przygotowanie do:

 • profesjonalnego zarządzania projektem
 • efektywnego działania w ramach grupy projektowej
 • stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem

W trakcie zajęć następuje wymiana doświadczeń między uczestnikami

 • Co to jest projekt?
 • Etapy zarządzanie projektem
 • Różnice w metodach pracy nad planowaniem projektu
 • Jakość w projekcie
 • Ryzyko w projekcie
 • Ogólne zasady oceny ryzyka w projekcie
 • Ogólne zasady kierowania ludźmi w procesie zarządzania projektami
 • Kierowanie ludźmi w procesie zarządzania projektami
 • Delegowanie zadań
 • Ryzyko w projekcie
 • Negocjacje w projektach

Program

  1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
    • definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
    • system zarządzania projektem
  2. Inicjowanie projektu
    • spotkanie początkowe (Kick-off meeting)
    • ustalanie realnych wymagań dla projektu, ustalanie celu projektu
    • konspekt Projektu
    • tworzenie zespołu projektowego
  3. Planowanie projektu
    • struktura podziału zadań
    • planowanie zasobów
    • metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
    • schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
    • harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
    • MS Project – przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem
    • analiza ryzyka i plany przeciwdziałania
    • Macierz Dystrybucji Informacji
  4. Realizacja i kontrola projektu
    • spotkanie rozpoczynające (Kick-off meeting)
    • budowanie zespołu projektowego
    • analiza i wprowadzanie zmian
    • Analiza Ścieżki Przyspieszonej
  5. Zamknięcie projektu

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.