Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Telefonia IP SIP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z realizacją usługi połączenia telefonicznego w oparciu o protokół IP SIP.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie protokołu SIP,
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • architektury sieci i zasad adresowania sieci IP wykorzystujących protokół SIP
  • Rodzajów i struktury wiadomości przesyłanych za pomocą protokołu SIP
  • Procedur operacyjnych wykorzystywanych w protokole SIP
  • Rodzaju usług systemowych, w tym realizacja atrybutu mobilności
  • Modyfikacji standardu SIP na potrzeby realizacji sieci NGN

Program

  1. Wprowadzenie:
    • architektura sieci,
    • adresowanie i lokalizacja
  2. Rodzaje wiadomości:
    • pola nagłówkowe,
    • żądania i odpowiedzi,
    • sekcja SDP
  3. Procedury operacyjne:
    • rejestracja,
    • obsługa wywołań,
    • modyfikacja parametrów,
    • likwidacja sesji
  4. Usługi systemowe i ich opcje
    • przykłady,
    • realizacja atrybutu mobilności
  5. Rozszerzenia standardu dla potrzeb sieci nowej generacji NGN

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 1670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje