Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wirtualne sieci prywatne IP – VPN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów wirtualnych sieci prywatnych IP – VPN.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci komputerowych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę
  w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami
  sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstawowych aspektów sieci pakietowych,
 • Architektury sieci VPN,
 • Protokołów, adresowania i routingu,
 • Technologii VPN ethernetowych,
 • Kluczowych aspektów bezpieczeństwa sieci,
 • Aplikacji funkcjonalnych i przykładów realizacji sieci VPN.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • czynniki stymulujące rozwój technik pakietowych,
    • technologie internetowe,
    • charakterystyka klas ruchu w sieciach internetowych.
  2. Architektura VPN:
    • struktura funkcjonalna,
    • obszary zastosowań,
    • scenariusze usługowe,
    • jednostki systemowe,
    • zakres normalizacji.
  3. Protokoły, adresowanie i routing sieciowy:
    • zasadnicze mechanizmy realizacyjne,
    • schematy tunelowania,
    • typy dostępów,
    • techniki kształtowania QoS,
    • inżynieria ruchowa.
  4. Technologie VPN ethernetowych:
    • standard 802.1Q,
    • protokół GARP,
    • sterowanie jakością (802.1p).
  5. Systemy operatorskie:
    • VPN z kooperacją MPLS i BGP.
  6. Problematyka bezpieczeństwa:
    • podstawowe zagrożenia,
    • metody przeciwdziałania,
    • zabezpieczenia programowe i warstwy sprzętowej,
    • metodyka konfiguracji.
  7. Aplikacje funkcjonalne i przykłady realizacji:
    • analiza rozwiązań dominujących producentów,
    • podstawowe scenariusze wykorzystania,
    • funkcjonowanie VPN w systemowym środowisku H.323.
  8. Podsumowanie:
    • przegląd rozwiązań i tendencji rozwojowych techniki VPN.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje