Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Współpraca systemów UMTS, LTE i WiFi”

Cel szkolenia

Przedstawiono rozwiązania funkcjonujące w warunkach, gdy narastający potop danych stawia coraz nowe wyzwania. Konieczna jest większa przepustowość, a operatorzy muszą utrzymywać sieci o coraz większej gęstości terminali. Tymczasem tradycyjne rozwiązania nie są w stanie długofalowo zapewnić wymaganej przepustowości (zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i praktycznych). Powodem jest ograniczone pasmo radiowe, wyczerpujące się możliwości usprawniania transmisji oraz ograniczenia prawne i ekonomiczne w rozmieszczaniu standardowych stacji bazowych wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości.

Program

  • Wprowadzenie:
   • Ciągłość sesji w heterogenicznym dostępie RAN – schematy GTP i PMIP.
  • Koncepcja I-WLAN:
   • agregacja nośników – tryby CA,
   • LTE-H/LWA,
   • LTE-U/LAA,
   • miniaturyzacja komórek,
   • elastyczny dupleks,
   • bezpieczeństwo dostępu – uwierzytelnianie i autoryzacja.
  • Architektura:
   • koncepcja “zaufanej” sieci dostępowej non-3GPP,
   • komponenty,
   • funkcje i styki,
   • procedury wyboru,
   • alokacja adresów,
   • przyłączanie i przekazywanie sesji.
  • Metodyki ANDSF (Access Network Discovery and Selection):
   • schematy operacyjne Inter-System Mobility Policy (ISMP),
   • Inter-System Routing Policy (ISRP),
   • Inter-APN Routing Policy (IARP),
   • WLAN Selection Policy (WLANSP),
   • Preferred Service Provider List (PSPL).
  • Funkcje operacyjno-wykonawcze:
   • Multiple Access PDN Connectivity (MAPCON)
   • IP Flow Mobility (IFOM)
   • S2a-based Mobility over GTP (SaMOG)
   • opcja WLAN/H(e)NB
   • Local IP Access (LIPA)
   • Selected IP Traffic Offload (SIPTO)
   • MultiPath TCP (MPTCP)

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

1 670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje