Otwarte seminarium Instytutu Łączności

Wymiarowanie sieci z maksymalizacją stosunku przychodu do sprawiedliwości

19 października 2016, godz. 12:00

Plan prezentacji:

Wymiarowanie sieci to specyficzny rodzaj alokacji ograniczonych zasobów. Jednym z zadań w optymalizacji sieci jest maksymalizacja całkowitego przepływu na podanych zapotrzebowaniach między parami węzłów (tzw. żądań lub ścieżek między źródłem a ujściem). Zadanie może być bardziej skomplikowana, gdy uwzględnione zostaną różne przychody / zyski uzyskane z każdej jednostki alokacji obciążenia na zapotrzebowaniu. Gdy podczas zadania optymalizacji brane jest pod uwagę jedynie kryterium przychodu w większości przypadków pojawia się problem zagłodzenia mniej atrakcyjnych ścieżek. Ważne jest więc, aby uwzględnić dodatkowo kryterium nie pozwalające na dyskryminację mniej atrakcyjnych zapotrzebowań, tym samym zagwarantować połączenie na każdej ścieżce na określonym stopniu jakości.

W niniejszej prezentacji, zaproponowana została nowa metoda optymalizacji maksymalizująca współczynnik sprawiedliwości oraz minimalizująca stratę na wydajności systemu.

Model matematyczny został zbudowany w formie programowania liniowego, a rozwiązania zostały ocenione przy pomocy wybranych miar statystycznych. Jako główna miara oceny został wybrany współczynnik Giniego.

Prelegent:

mgr inż. Grzegorz Zalewski

Miejsce:

Instytutu Łączności, Warszawa, ul. Szachowa 1, sala Rady Naukowej (272).

Wstęp wolny.

Podziel się dobrą wiadomością! Dziękujemy! :)[fb-like-button]