Otwarte seminarium Instytutu Łączności

Zarządzanie ryzykiem w IT – technologia, ludzie.

27 kwietnia 2016, godz. 12:00

Streszczenie:

Autorzy chcą się podzielić doświadczeniem z wdrażania narzędzi i ich stosowania w procesach IT, a także jak przebiegały same wdrożenia.

Zapewnienie „IT Security Compliance” wymagało stworzenia odpowiednich zespołów oraz przeprowadzania na bieżąco szkoleń (szczególnie nowych pracowników), przeglądów wewnętrznych i audytów. Istotne były regularne recertyfikacje wszystkich pracowników działu IT i użytkowników.

Prelegenci mają nadzieję, że omawiane doświadczenia rzucą światło na punkty sformułowane w „Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji” m.in., że w ramach cyfrowego Państwa „potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku”. Sądzą oni, że „podnoszeniu kompetencji po stronie administracji”, winno towarzyszyć zwiększanie kompetencji całego społeczeństwa tj. użytkowników.

Prelegent:

Krzysztof Czarnecki, Wacław Latasiewicz

Miejsce:

Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności, Warszawa, ul. Szachowa 1, sala 27.

Wstęp wolny.

Podziel się dobrą wiadomością! Dziękujemy! :)[fb-like-button]