Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Implementacja sieci
w oparciu o przełączniki CISCO”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią przełączania w sieciach IP w zakresie wynikającym z podstawowego szkolenia firmy Cisco Systems, które odpowiada materiałowi III semestru nauki w Akademii Sieci Cisco.
Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną (wykład) oraz część praktyczną (laboratorium).

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem rozwiązań opartych na przełącznikach w sieciach IP. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci IP.

Program

  1. Dzień I
    • Wprowadzenie do zagadnień projektowania nowoczesnych sieci lokalnych
    • Rola przełącznika w nowoczesnych sieciach komputerowych
    • Wizualne sieci lokalne (VLAN/PVLAN)
    • Znakowanie ramek (802.1 q)
    • Protokoły VTP i GVRP
  2. Dzień II
    • Wirtualne sieci lokalne: routing pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
    • Protokoły drzewa rozpinającego (STP, RSTP, MSTP)
    • Przełączanie wielowarstwowe (MLS – Multilayer Switching, w tym Route Procesor i CEF)
    • Przełączanie wielowarstwowe (MLS – Multilayer Switching, w tym Route Procesor i CEF)
  3. Dzień III
    • Zagadnienia zapewnienia nadmiarowości i równoważności ruchu (Etherchannel, HSPRP, VRRP, GLBP)
    • Konfiguracja przełączników i routerów firmy Cisco Systems: konfiguracja VLANów, konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego
    • Konfiguracja trunków i przełączenia pomiędzy sieciami VLAN, konfiguracja protokołu HSRP

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje