Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Architektura i funkcje usługowe
sieci inteligentnych IN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie, naistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i implementacją mechanizmów IN.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik i protokołów sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Architektury sieci inteligentnej (IN),
 • Kluczowych technologii realizacji IN,
 • Realizacji IN w środowisku typowych systemów cyfrowych,
 • Funkcji usługowych IN,
 • Wpływu liberalizacji rynku uslug telekomunikacyjnych na rozwój sieci IN.

Program

  1. Wprowadzenie: ekonomiczne oraz technologiczne uwarunkowania kształtujące procesy rozwojowe współczesnej telekomunikacji
   • Podstawowe informacje o architekturze sieci inteligentnej (IN):
     • uwarunkowania normalizacyjne,
     • model koncepcyjny,
     • warstwowa struktura funkcjonalna.
   • Kluczowe technologie realizacji IN:
     • pojęcia podstawowe,
     • specyfikacja rozproszonego modelu powiązań elementów sieciowych,
     • praktyczne przykłady realizacji zadań użytkowych.
   • Realizacja IN w środowisku typowych systemów cyfrowych:
     • uwarunkowania implementacji inteligentnych aplikacji usługowych i sygnalizacyjnych w cyfrowych sieciach PSTN,
     • klasycznych sieciach komutacji pakietów,
     • Internecie i intranetach,
     • ISDN.
   • Funkcje usługowe IN:
     • udogodnienia systemu numeracji abonenckiej,
     • taryfikacja,
     • kreowanie i zarządzanie usługami,
     • wymagania funkcjonalne,
     • typowe aplikacje w zastosowaniach komercyjnych.
   • Podsumowanie:wpływ liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych na tempo wprowadzania inteligentnych aplikacji usługowych powszechnego użytku

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  2130 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje