Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Architektura usługowa UMTS”

Cel szkolenia

Zaprezentowano podstawowe, międzynarodowo uzgodnione standardy usług, interfejsów i protokołów komunikacyjnych. Omówiono otwartą architekturę, pozwalającą na wprowadzanie nowych rodzajów usług i nowych technik, a także modułową budowę urządzeń i oprogramowania i stały dostęp do usług oferowanych przez więcej niż jednego operatora. Przedstawiono elastyczne dostosowywanie pojemności systemu do zmieniającego się zapotrzebowania, wielostopniową ochronę kryptograficzną, dostarczanie informacji o położeniu geograficznym, oraz korzystanie przez użytkownika ze stałego adresu, niezależnie od położenia w skali globalnej.

Program

  1. Wprowadzenie
   • proces świadczenia usług w systemie komórkowym
  2. Ogólna charakterystyka systemu z punktu widzenia aplikacji
   • klasy i szczegółowe wymagania
  3. Środki realizacji
   • platforma CAMEL
   • oprogramowanie USAT
   • środowisko MExE
   • koder AMR
   • lokalizacja terminali
   • środowiska macierzyste VHE oraz OSA
  4. Właściwości użytkowe
   • dostępność
   • łatwość użytkowania i niskie koszty
   • nowe typy szybki dostęp pakietowy
   • kreacja i elastyczne świadczenie
  5. Znaczenie podsystemu IMS
   • Organizacja zasobów
   • Jednostki funkcjonalne
    • Home Subscriber Server (HSS)
    • Subscription Locator Function (SLF)
    • Call Session Control Function (CSCF)
    • Application Server (AS)
    • Multimedia Resource Function (MRF)
    • Media Resource Broker (MRB)
    • intersieciowanie
   • Interfejsy – zbiór minimalny, zestaw standardowy, pełna konfiguracja.
   • Protokoły IMS – Session Initiation Protocol (SIP), DIAMETER, H.248/MEGACO, SCTP
  6. Mechanizmy bezpieczeństwa
   • uwierzytelnianie abonenta i sieci
   • szyfrowanie
   • kontrola integralności danych

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje