Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Bezpieczeństwo i zabezpieczenia
w sieciach VoIP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagrożeń bezpieczeństwa systemów oraz sieci komputerowych ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo sieci Voice over Internet Protocol. Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie:

 • Protokołów wykorzystywanych w sieciach VoIP,
 • Zagrożeń i podatności sieci oraz systemów komputerowych,
 • Polityk bezpieczeństwa,
 • Najczęściej przeprowadzanych ataków na bezpieczeństwo.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii VoIP, oraz konfiguracją zabezpieczeń w sieciach IP. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci wykorzystujących technologie VoIP.

Program

  1. Dzień 1
    • Wprowadzenie do technologii VoIP.
    • Zestaw protokołów sygnalizacyjnych VoIP: H.323, SIP
    • Protokoły transportowe w sieci VoIP
  2. Dzień 2
    • Bezpieczeństwo systemów komputerowych: normalizacja, kwestie prawne.
    • Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnych sieciach: ataki sieciowe – konsekwencje, plan ataku, podział (rodzaje), przykłady rzeczywistych ataków; malware.
    • Elementy bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka bezpieczeństwa: uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczanie.
    • Technologie filtrowania ruchu: listy dostępowe (access-list), firewall.
    • Zajęcia laboratoryjne
  3. Dzień 3
    • Systemy zapobiegania intruzom: IDS, IPS
    • Podstawy kryptografii: algorytmy szyfrujące, algorytm Diffie-Hellman’a, funkcje skrótu, podpis cyfrowy.
    • Wirtualne sieci prywatne
  4. Dzień 4
    • Wprowadzenie do bezpieczeństwa VoIP
    • Bezpieczeństwo na poziomie protokołów:
    • Ataki na sieci VoIP: metody i zabezpieczenia
    • Projektowanie bezpiecznych sieci VoIP
  5. Dzień 5
    • Zajęcia laboratoryjne

Czas trwania

5 dni szkoleniowych

Koszt

5370 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje