Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Cyfrowa telewizja DVB-C”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów systemu telewizji DVB, w szczególności systemów DVB-C.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do inżynierów zajmujących się wdrażaniem i obsługą systemów DVB oraz przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za sprzedaż tych systemów.

Program

  1. Wstęp do radiodyfuzji
    • Fale radiowe – klasyfikacja, propagacja, techniczny i administracyjny podział częstotliwości
    • Podstawy przeliczania dB i dBm
    • Anteny odbiorcze – podstawy działania, klasyfikacja, właściwości użytkowe, realizacje praktyczne.
    • Strumień transportowy TS MPEG – formaty danych, strumień pakietowy, transport multimediów, zegar odniesienia, systemowe struktury danych.
  2. Telewizyjny system DVB
    • Standaryzacja i otoczenie użytkowe
    • Kodowanie kanałowe
    • Modulacje cyfrowe
    • Informacja usługowa
    • Standardy transmisji
    • Numeracja kanałów LCN
    • Multipleks
    • Kodowanie multimediów o stałej i zmiennej przepływności.
  3. System DVB-C
    • Organizacja sieci – łącza przewodowe: struktura, metody wielodostępu.
    • Bilans mocy, wpływ szumów i zakłóceń
    • Przekaz programów telewizyjnych – standardy transmisji, kodowanie, sieci transmisyjne, ograniczenia użytkowe.
    • Standard DVB-C2 – modyfikacje i rozszerzenia, standardy transmisji, modulacje, mechanizm GSE.
  4. Podsumowanie
    • Porównanie właściwości komponentów systemu DVB oraz innych alternatywnych standardów lokalnych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje