Cyfrowe linie radiowe

Problematyka szkolenia

Szkolenie dotyczy kluczowych zagadnień związanych z cyfrowymi liniami radiowymi. Obejmuje zarówno podstawy komunikacji radiowej, architektury linii radiowych, czy istotnych parametrów radiolinii, jak też zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem, instalacją, zarządzaniem i konfiguracją tych linii. Poruszane są również kwestie formalno-prawne związane z kwestiami budowy linii radiowych. Omawiane są też oferty różnorodnych producentów radiolinii.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za planowanie, projektowanie, instalację, zarządzanie, konfiguracę utrzymanie i konserwację cyfrowych linii radiowych.

Program kursu
 • Podstawy komunikacji radiowej i toru radiowego
  • Podstawowe zjawiska fizyczne związane z komunikacją radiową
  • Zagadnienia widoczności radiowej – Line of Site (LoS)
  • Strefy Fresnela

 • Architektura linii radiowych
  • Indor, split, full outdoor
  • Linie radiowe z protekcją 1+1
  • „Diversity” , podwójna polaryzacja, instalacje wieloantenowe.

 • Istotne parametry radiolinii
  • Parametry radiowe urządzeń
  • Interfejsy oraz parametry związane z interfejsami
  • Parametry anten
  • Parametry linii

 • Planowanie linii radiowych
  • Bilans mocy energetycznej
  • Przekrój terenu
  • Kalkulacja dostępności sygnału
  • Narzędzia programowe do planowania linii radiowych

 • Wybrane zagadnienia projektowe oraz instalacyjne
  • Punkt pośredni (aktywny i pasywny)
  • Instalacja anten
  • Uziemienie, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

 • Zarządzanie i konfiguracja radiolinii
  • Interfejsy oaz sposoby konfiguracji i zarządzania
  • Konfiguracja podstawowych parametrów
  • Zestawienie połączenia

 • Zagadnienia formalno-prawne
  • Kwestie budowlane
  • Pozwolenia radiowe UKE
  • Kwestie środowiskowe i związane z bezpieczeństwem
  • Aktualny stan prawny w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę radiolinii.

 • Producenci radiolinii, przegląd oferty rynkowej
Czas trwania

2 dni szkoleniowe

 

Metoda prowadzenia
 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.