Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Interfejs radiowy UMTS (WCDMA)”

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawiające szczegóły technologii WCDMA i jej wykorzystania w sieciach UMTS. Przedstawiono opis warstwy fizycznej systemu oraz funkcji związanych bezpośrednio z jej obsługą. Uwzględniono komunikację różnych wersji UMTS z heterogenicznym otoczeniem systemowym.

Program

  1. Wprowadzenie
   • przepustowość kanału radiowego
   • zakłócenia i zniekształcenia sygnałów
  2. Modulacje cyfrowe
   • amplitudy
   • częstotliwości
   • fazy PSK i modyfikacje
   • kwadraturowa QAM.
  3. Techniki wielodostępu do medium
   • podział częstotliwości (FDMA)
   • czasowy (TDMA)
   • kodowy – CDMA
   • pojemność systemu
  4. Schematy transmisji danych
   • z komutacją kanałów HSCSD
   • GPRS
   • EDGE
   • koncepcje HSPA i HSPA+
  5. Łącze radiowe UMTS
   • tryby transmisji
   • interfejsy WCDMA-FDD i WCDMA TDD
   • realizacja w segmencie satelitarnym
  6. Wybrane aspekty techniczne
   • transmisja zbiorcza
   • planowanie pokrycia
   • bilans energetyczny łącza
  7. Badania i pomiary
   • specyfika środowiska
   • badania sygnałów pomiary nadajników i odbiorników
   • stanowiska pomiarowe

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  2670 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje