Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Jakość usług (QoS) w sieciach pakietowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z algorytmami, protokołami i architekturami wspomagającymi zapewnienie jakości obsługi w sieciach pakietowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami pakietowymi

Program

  1. Parametry definiujące jakość obsługi w sieciach pakietowych
  2. Rrealizacja QoS w sieciach z wirtualną komutacją kanałów (Frame Relay, ATM)
  3. Architektura Integrated Services
  4. Architektura Differentiated Services
  5. Mechanizmy akceptacji ruchu
  6. Mechanizmy kształtowania ruchu
  7. Mechanizmy szeregowania pakietów
  8. Mechanizmy zarządzania pamięcią buforową
  9. Mechanizmy sterowania przepływem i przeciwdziałania przeciążeniom
  10. MPLS: architektura systemu, sterowanie ruchem w MPLS
  11. Routing QoS
  12. Zapewnienie jakości obsługi w sieciach bezprzewodowych

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje