Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Niekorzystne zjawiska optyczne
w systemach DWDM/ROADM”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zjawisk optycznych w systemach DWDM/ROADM, niekorzystnie wpływających na sprawność działania tych systemów, jak również metod zapobiegania im.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę
 • w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Budowy, rodzajów oraz charakterystyki włókien światłowodowych
 • Istoty zjawiska dyspersji chromatycznej oraz polaryzacyjnej metod ich kompensacji, zależności dyspersji od budowy i warunków pracy kabla
 • Zjawisk nieliniowych we włóknach światłowodowych
 • Kluczowych zagadnień związanych z technologią WDM, w tym efektywności spektralnej, pojemności łącza i podstaw ograniczeń technicznych
 • Formatów modulacji i rozwiązań technicznych dla transmisji 40 i 100 Gbit/s
 • Architektury i rozwiązań konstrukcyjnych systemów DWDM i CWDM, a także wybranych zagadnień diagnostyki urządzeń i łączy DWDM
 • Transferu kanałów optycznych OADM/ROADM, komutacji optycznej i optycznych sieci przezroczystych

Program

  1. Włókna światłowodowe – budowa i rodzaje
  2. Dyspersja chromatyczna (CD) – podstawy fizyczne
  3. Wpływ CD na łącza jednofalowe i DWDM
  4. Kompensacja dyspersji chromatycznej
  5. Dyspersja polaryzacyjna (PMD) – podstawy fizyczne
  6. PMD tolerowana w łączach cyfrowych
  7. Charakterystyki i normalizacja włókien światłowodowych
  8. Zależność PMD od budowy i warunków pracy kabla
  9. Zjawiska nieliniowe we włóknach światłowodowych
  10. Technologie optycznej transmisji wielofalowej (WDM). Przyczyny wprowadzania, definicje, klasyfikacja i kierunki rozwoju.
  11. Efektywność spektralna i pojemność łącza DWDM, podstawowe ograniczenia techniczne.
  12. Formaty modulacji i rozwiązania techniczne dla transmisji 40 i 100 Gbit/s.
  13. Architektury i rozwiązania konstrukcyjne systemów DWDM i CWDM
  14. Transfer kanałów optycznych OADM/ROADM, komutacja optyczna i optyczne sieci „przezroczyste
  15. Wybrane zagadnienia diagnostyki urządzeń i łączy DWDM.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje