Programowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem Django

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z językiem Python oraz środowiska Django.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do programistów aplikacji webowych.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
[unordered_list style=”star”]

 • będą rozumieli i potrafili posługiwać się konstrukcjami językowymi oraz konwencjami stosowanymi w języku Python
 • będą potrafili dokonać konfiguracji środowiska
 • będą znali „filozofię” pracy z Django oraz podstawowe jego moduły
 • będą znali zasady integracji języka Python z innymi aplikacjami lub źródłami danych
 • będą znali najczęściej używane narzędzia przydatne na etapie wdrożenia

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Część podstawowa – Python.
 • Wiele osób rozpoczynających tworzenie aplikacji webowych w Python ma wcześniejsze doświadczenie w programowaniu w innych językach. Ten krótki wstęp ma na celu przybliżenie konstrukcji językowych i konwencji stosowanych w Python, a także przygotowanie do samodzielnej konfiguracji środowiska deweloperskiego.

  • Podstawy programowania w Python.
  • Konfiguracja środowiska i instalacja modułów.

 • Część podstawowa – Django.
 • Django na przestrzeni kilku lat stało się stabilnym, świetnie udokumentowanym frameworkiem o przewidywalnej polityce rozwoju, dzięki czemu zdobywa zaufanie programistów oraz coraz większą popularność w kręgach biznesowych. W tej części omówiona zostanie „filozofia” pracy z Django oraz podstawowe moduły wraz z przykładami z rzeczywistych projektów.

  • Tworzenie aplikacji.
  • Model danych.
  • Panel administracyjny.
  • Formularze.
  • Szablony.
  • Widoki i routing.
  • Wielojęzyczność.
  • Przegląd najważniejszych bibliotek.

 • Część rozszerzona – studium przypadków.
 • Obecnie aplikacje webowe rzadko kiedy są monolitycznymi systemami. Zazwyczaj powstaje potrzeba integrowania ich z innymi aplikacjami lub źródłami danych. Ta część ma na celu przedstawienie rozwiązań dla najczęściej spotykanych problemów.

  • Integracja usług SOAP.
  • Budowanie API z wykorzystaniem JSON.
  • Komunikacja z Flash Media Server.
  • Kolejkowanie i rozproszone przetwarzanie zadań.
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe.
  • Scentralizowane logowanie błędów.

 • Część rozszerzona – wdrożenia.
 • Dziesiątki serwerów HTTP i powiązanych z nimi modułów nie ułatwiają wyboru, gdy pojawia się potrzeba produkcyjnego uruchomienia systemu. Część poświęcona wdrożeniom omawia najczęściej używane narzędzia.

  • Specyfikacja interfejsu WSGI.
  • Wdrożenie z wykorzystaniem Apache HTTP Server i mod_wsgi.
  • Wdrożenie z wykorzystaniem Nginx i gunicorn.
  • Kompilacja i kompresja statycznych zasobów w Django.
  • Dobre praktyki w konfiguracji usług.

[/unordered_list]

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Metoda

Szkolenie ma charakter praktyczny – przykłady, konfiguracja, praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów.

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.