Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Projektowanie wielowymiarowych modeli danych w Cognos Framework Manager”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania wielowymiarowych modeli danych w Cognos Framework Manager.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • sprawne poruszać się w narzędziu Framework Manager
 • tworzyć nowe i wykorzystywać wcześniejsze projekty
 • tworzyć modele danych zawierające złożone relacje i wiele zapytań
 • zbudować wymiary OLAP wraz z hierarchiami danych
 • tworzyć filtry ograniczające dane

Program

  1. Wprowadzenie do narzędzia IBM Framework Manager
   • Praca z nowym projektem Framework Manager
     • Opis interfejsu
     • Definiowanie nowego projektu
     • Wykorzystanie istniejących projektów
     • Zarządzanie zawartością projektu
     • Definiowanie języka dla projektu
   • Modelowanie danych w narzędziu IBM Framework Manager
     • Źródła danych
     • Definiowanie zakresu danych źródłowych
     • Formatowanie danych
     • Agregacja danych
     • Publikowanie danych
     • Konfiguracja relacji między obiektami
     • Wyszukiwanie istniejących relacji
     • Definiowanie kalkulacji
     • Tworzenie złączeń
     • Definiowanie map parametrów i makr
   • Budowa warstwy prezentacyjnej
     • Budowa wymiarów OLAP
      • Tworzenie nowych wymiarów
      • Tworzenie miar
      • Dodawanie hierarchii
     • Budowa filtrów
     • Wprowadzanie wielojęzyczności modelu
   • Łączenie projektów

  Czas trwania

  1 dzień szkoleniowy

  Koszt (brutto)

  Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

  Metoda prowadzenia

  Wykład i zajęcia praktyczne.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.