Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Projektowanie wirtualnych
sieci lokalnych (VLAN)”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie logicznym oraz ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Sieci wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii realizacji sieci lokalnych.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz VoIP.

Program

  1. Architektura sieci zbudowanych z przełączników: podział warstwowy i podział funkcjonalny
  2. Wyjaśnienie pojęcia sieci wirtualnej w kontekście technologii ethernetowych
  3. Podział i implementacje sieci VLAN, w tym sieci VLAN dla VoIP
  4. Techniki znacznikowania (tagowania) wykorzystywane w sieciach VLAN
  5. Routing pomiędzy sieciami VLAN
  6. Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP oraz protokół GVRP.
  7. Podstawy konfiguracji VLAN na routerach i przełącznikach warstwy 3 firmy Cisco Systems

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje