Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sygnalizacja UMTS”

Cel szkolenia

Przedstawiono mechanizmy wymiany informacji technicznych zapewniające świadczenie zaawansowanych usług zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i komunikujących system z innymi sieciami. Zaprezentowano scenariusze dostarczania różnorodnych aplikacji w warunkach sterowania QoS. Uwzględniono także aspekty mobilności, bezpieczeństwa i wdrożeniowe.

Program

  1. Wprowadzenie
   • struktura geograficzna sieci
   • organizacja systemu kanałów UMTS
   • przekaz informacji systemowych
  2. Procedury techniczne
   • transmisja
   • wybór i zmiana komórki oraz sieci
   • synchronizacja
  3. Zarządzanie zasobami radiowymi
   • przywołanie
   • przydział zasobów i sterowanie dostępem
   • nadzór obciążenia interfejsu radiowego
   • pomiary operacyjne
  4. Przenoszenie połączeń
   • klasyfikacja
   • relokacja sterowników SRNC
   • realizacje: wewnątrzsystemowe, UMTS/GSM, UMTS/LTE
  5. Regulacja mocy
   • w trybie TDD
   • podczas przenoszenia połączeń
   • w pętli otwartej
   • zewnętrznej i zamkniętej
  6. Procedury operacyjne w domenie komutacji kanałów
   • aktualizacja informacji o położeniu stacji ruchomej
   • dołączanie i odłączanie terminala
   • usuwanie danych z rejestru VLR
   • realizacja połączeń
  7. Wybrane schematy domeny komutacji pakietów
   • aktualizacja informacji o położeniu stacji ruchomej po zmianie obszaru routowania
   • dołączanie i odłączanie terminala
   • zarządzanie kontekstami PDP

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje