Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System 4G EPS”

Cel szkolenia

Kompleksowy przegląd protokołów, procedur i funkcjonalności systemu Evolved Packet Core (EPC). Uwzględniono sygnalizację i wymianę danych z E-UTRAN oraz IMS, a także prezentacje aspektów bezpieczeństwa, kształtowania polityki systemowej i naliczania. Omówienie współpracy międzysieciowej obejmuje wykorzystanie interfejsów S3 i S4 oraz charakterystyczne przypadki szczegółowe.

Program

  1. Wprowadzenie do EPS
   • etapy ewolucji systemów 3GPP
   • system SAE LTE.
  2. Architektura sieci EPS
   • jednostki systemowe
   • interfejsy
   • sygnalizacja
  3. Protokoły
   • płaszczyzny sterowania i użytkownika
   • realizacje GTP
   • GTPv2 (eGTP)
   • wiadomości
  4. Procedury
   • zarządzanie mobilnością (TAU)
   • pula MME
   • przyłączanie i odłączanie
   • ustanawianie i sterowanie sesją
   • kształtowanie QoS
   • transfer danych użytkownika
   • żądanie usługi (wyzwalane przez UE i zasoby sieciowe)
  5. Podsystem IMS
   • architektura
   • protokoły płaszczyzny sterowania i użytkownika
   • rodzaje tożsamości stacji
   • IP w EPS/IMS
   • profile użytkowników
   • filtrowanie
  6. Procedury i usługi
   • sterowanie i nadzór usługowy
   • biling
   • wykrywanie IMS przez terminale
   • procedury sygnalizacji SIP
    • rejestracja
    • ustanawianie sesji
    • bezpieczeństwo
    • ustanawianie połączenia IMS
    • usługi: SMS i głosowe
  7. Bezpieczeństwo w EPS i IMS
   • mechanizmy relacji User-to-Network i zabezpieczeń domeny sieciowej
   • system Diameter – sygnalizacja
  8. Współpraca EPC z innymi sieciami
   • przyłączanie segmentów 3GPP i nie-3GPP
   • interfejsy oraz protokoły
   • przykład procedur współdziałania
   • scenariusze roamingu
   • aspekty bezpieczeństwa

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje