Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System MPLS”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie podstawowych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem, zakresem stosowania oraz wdrażaniem protokołu MPLS.

Omawiane są powody opracowania, typowe przypadki, w których użycie jest najbardziej efektywne, zasady współpracy z innymi protokołami, przypadki konfiguracyjne oraz architekturę systemową.

Wykład obejmuje również charakterystyki nowoczesnych usług sieciowych, których realizacja bez wykorzystania MPLS nie jest możliwa.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Motywacji wprowdzenia techniki MPLS,
  • Architektury sieciowej systemu MPLS,
  • Zasad współpracy z innymi protokołami,
  • Zasad realizacji MPLS w sieciach wirtualnych,
  • Zasad realizacji MPLS w sieciach NGN,
  • Ograniczeń i perspektyw rozwoju techniki MPLS.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • standaryzacja,
    • umiejscowienie MPLS w modelu odniesienia technik internetowych,
    • przyczyny opracowania i korzyści użytkowe.
  2. Architektura sieciowa:
    • konfiguracja zasobów domeny,
    • typy routerów,
    • pojęcie ścieżki,
    • schemat LDP,
    • kooperacja z protokołami warstw niższych (ATM, Ethernet, FR).
  3. Współpraca z innymi technikami VoIP:
    • Diffserv,
    • odwzorowanie klas usługowych (CoS),
    • problematyka gwarantowania QoS.
  4. MPLS w sieciach wirtualnych:
    • konfiguracja,
    • specyfika użytkowa,
    • wymagania dla warstwy routingowej,
    • współpraca z BGP.
  5. Zastosowanie w sieciach nowej generacji:
    • tranzytowanie ruchu,
    • łącza VW,
    • umiejscowienie w podsystemie IMS, UMTS
  6. Podsumowanie:
    • nierozwiązane problemy,
    • perspektywy rozwoju w kontekście rewolucji usługowej.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje