Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy zarządzania sieciowego”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie podstawowych uwarunkowań oraz mechanizmów realizacyjnych funkcji zarządzania we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemów zarządzania sieciowego ,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych systemami zarządzania sieciowego.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Eksploatacji systemów utrzymaniowych,
 • Kluczowych informacji o systemie TMN,
 • Specyfikacji sytku Q3,
 • Aplikacyjnych systemów usługowych: ACSE, ROSE, CMISE, FTAM,
 • Systemu SNMP,
 • Perspektyw rozwoju systemów zarządzania w sieciach NGN.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • Funkcjonalne uwarunkowania eksploatacji systemów utrzymianiowych.
  2. Podstawowe informacje o systemach TMN:
    • Architektura,
    • Modelowanie zarządzanych zasobów,
    • Sposób wymiany informacji,
    • Funkcje i usługi,
    • Aktualna standaryzacja.
  3. Specyfikacja styku Q3:
    • Organizacja DCN,
    • Zestawy protokołów.
  4. Aplikacyjne elementy usługowe:
    • ACSE,
    • ROSE,
    • CMISE,
    • FTAM.
  5. Specyfikacja SNMPv1:
    • Techniki wymiany danych,
    • Baza MIB,
    • Organizacja systemu.
  6. Podstawowe modyfikacje SNMPv2:
    • Aktualizacje proceduralne,
    • Nowa wersja MIB,
    • Zmienne systemowe.
  7. Wersja SNMPv3:
    • Podstawowe funkcje bezpieczeństwa,
    • Mechanizmy sterowania dostępem,
    • Tryby uwierzytelniania.
  8. Podsumowanie:
    • perspektywy rozwojowe systemów zarządzania w sieciach NGN.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.