Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Techniki i technologie sieci internetowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie technik stosowanych obecnie w Internecie, sieciach Intranet oraz różnego rodzaju systemach mających zapewniać jakość usług w sieciach rozległych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Początkujących administratorów sieci komputerowych,
 • Użytkowników sieci komputerowych,
 • Pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie sieci komputerowych,
 • Małych i średnich przedsiębiorców,
 • Specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • Osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • Handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży informatycznej,
 • Inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie kluczowych technik wykorzystywanych w sieci Internet, w szczególności odnośnie:

 • Systemu DNS,
 • Routingu w sieciach z protokołem IP,
 • MPLS,
 • IPSec, VPN,
 • DiffSerw,
 • Protokołu IPv6,
 • Inserv.

Program

  1. System DNS:
    • budowa,
    • działanie,
    • powiązanie z innymi usługami
  2. Routing w sieciach z protokołem IP:
    • dynamiczne i statyczne protokoły routingu,
    • wpływ protokołów na zachowania sieci.
  3. MPLS:
    • koncepcja MPLS,
    • protokół dystrybucji etykiet LDP,
    • wykorzystanie właściwości MPLS w inżynierii ruchu,
    • MPLS jako wsparcie mechanizmów QoS
  4. IPSec, VPN:
    • mechanizmy realizacji,
    • reguły ich stosowania,
    • rodzaje ataków,
    • strategie przeciwdziałania,
    • dedykowane funkcje i protokoły.
  5. DiffServ:
    • architektura modelu usług zróżnicowanych,
    • klasy usług w modelu DiffServ,
    • współdziałanie z protokołem MPLS
  6. Protokół IPv6:
    • zasadnicze zmiany w porównaniu z IPv6,
    • standaryzacja protokołu
  7. Inserv:
    • architektura modelu usług zintegrowanych,
    • protokół rezerwacji zasobów RSVP,
    • współdziałanie z protokołem MPLS

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.