Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technologia Multicast IP
dla operatorów sieci”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią, zasadami wdrażania oraz z problemami przy wdrażaniu technologii „Multicast IP” w sieciach operatorskich. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza część składa się z sześciu wykładów: wprowadzenie, adresacja multicastowa, protokołu odbiornik-router, wewnątrzdomenowe protokoły routingu multicast, międzydomenowe protokoły routingu multicast, transmisja MPEG-2 TS oraz omówienie przykładowego projektu. Zdając sobie sprawę ze złożoności i praktycznego znaczenia zagadnień poruszanych w części teoretycznej opracowano szereg ćwiczeń praktycznych ilustrujących najważniejsze zagadnienia poruszane w części wykładowej.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP.

Program

  1. Protokoły odbiornik – router (IGRP, MLD),
  2. IGMP/MLD proxying
  3. IGMP snooping,
  4. Protokoły PIM-SM oraz PIM-DM,
  5. Protokół MBGP,
  6. Transmisja MPEG-2 TS
  7. Przykład wdrożenia technologii IP Multicast w sieci operatorskiej

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład, projekt i ćwiczenia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje