Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Voice over LTE – VoLTE”

Cel szkolenia

Przedstawiono mechanizmy umożliwiające wykorzystanie sieci LTE do świadczenia usług multimedialnych. Omówiono dostęp do typowych aplikacji korzystających z funkcji IMS oraz z nim nie związanych, uwzględniono specyfikę okresu przejściowego, zagadnienia związane z jakością usługową, bezpieczeństwem oraz współpracą międzysystemową.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • tendencje rozwojowe systemów mobilnych.
  2. Technika LTE:
    • schematy modulacji,
    • systemy wieloantenowe,
    • HARQ,
    • AMC,
    • SON,
    • schematy i format transmisji,
    • architektura sieci (EPC + EUTRAN).
  3. System IMS:
    • architektura,
    • jednostki funkcjonalne,
    • interfejsy,
    • protokoły operacyjne (SIP, DIAMETER…).
  4. Zestawianie połączenia:
    • aktualizacja informacji systemowych,
    • obsługa sesji użytkownika.
  5. Usługi dodatkowe:
    • konfiguracja systemu,
    • aplikacje usługowe.
  6. Aplikacje CS w środowisku LTE:
    • telefonia z wyjściem do CS (CSFB),
    • schemat SR-VCC,
    • współpraca z z systemem CS.
  7. Forsowanie polityki bezpieczeństwa, naliczanie EPS i IMS
   • Integracja VoLTE z usługami RCS:
     • architektura,
     • urządzenia i aplikacje,
     • usługi,
     • RCS w sieciach LTE.

  Czas trwania

  Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

  Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

  Koszt

  Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

  Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie w trybie stacjonarnym

  • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
  • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
  • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
  • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
  • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

  Szkolenie w trybie e-learningowym

 1. Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 2. Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 3. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 4. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 5. Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 6. Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 7. Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 8. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 9. Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 10. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 11. Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje