Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do lokalnych
sieci komputerowych”

Cel szkolenia

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z technologiami i podstawowymi zasadami projektowania sieci lokalnych.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP.

Program

  1. Modele warstwowe OSI i TCP/IP, topologie logiczne i fizyczne
  2. Technologie wykorzystywane w sieciach lokalnych: Fast i Gigabit Ethernet i standard 802.11
  3. Urządzenia sieci komputerowych: mosty, przełączniki, routery
  4. Podstawowe protokoły sieci komputerowych: IP, TCP, UDP, DHCP, NAT
  5. Podstawy adresacji IPv4
  6. Routing w sieciach IP: podstawowe zasady i pojęcia
  7. Podstawy wirtualnych sieci lokalnych
  8. Wybrane zagadnienia wprowadzenia QoS do sieci komputerowych

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje