Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do LTE
(Long Term Evolution)”

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów systemu LTE (Long Term Evolution).

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie sieci mobilnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Ewolucji standardów sieci mobilnych
 • Procesu standaryzacji systemu LTE
 • Kluczowych pojęć systemu EPS
 • Architektury sieci LTE
 • Kanałów w systemie LTE
 • Zarządzania w systemie LTE
 • Procedur stosowanych w warstwie fizycznej systemu LTE
 • Transmisji głosu w systemie LTE
 • Kluczowych aspektów protokołu IP
 • Kierunków rozwoju systemu LTE

Program

  1. Ewolucja standardów (w kierunku 4G)
   • Techniki modulacji
    • Standaryzacja LTE
     • MIMO
      • Evolved Packet System
       • Architektura systemu LTE
         • podstawowe węzły i interfejsy; konfiguracje i funkcje
         • protokoły – przegląd
         • współpraca z sieciami innych generacji
         • usługi
         • QoS
       • Kanały logiczne, transportowe i fizyczne
        • Zarządzanie (w poszczególnych warstwach)
         • Warstwa fizyczna – podstawowe procedury
          • Transmisja głosu
           • Protokół IP
            • Przykładowe procedury
             • Kierunki rozwoju

            Czas trwania

            2 dni szkoleniowe

            Koszt

            2670 PLN + VAT

            Metoda prowadzenia

            Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

            Wersja e-learningowa

            Brak.

            Do pobrania

            Planowane realizacje