Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do systemów
UMTS i WiMAX”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów technicznych i funkcjonalnych systemów UMTS i WiMAX.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemu UMTS i WiMAX,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych systemem UMTS i WiMAX.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Znaczenia sieci bezprzewodowych dla rozwoju infrastruktury globalnej,
 • Architektury sieciowej systemu UMTS,
 • Właściwości techniki CDMA,
 • Kluczowych zagadnień architektury sieci 3G,
 • Terminali i usług systemu UMTS,
 • Architektury sieciowej systemu WiMAX,
 • Istotnych cech prokokołu WiMAX,
 • Zastosowań praktycznych systemów UMTS i WiMAX.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • znaczenie sieci bezprzewodowych dla rozwoju infrastruktury globalnej.
  2. Standaryzacja UMTS:
    • Architektura,
    • Zasoby pasma,
    • Schematy realizacji usług bazowych oraz transmisji danych.
  3. Technika CDMA:
    • Podstawowe właściwości,
    • Znaczenie dla systemów komórkowych nowej generacji.
  4. Architektura sieci 3G:
    • Technologie transportowe,
    • Składniki systemu,
    • Konfiguracja zasobów sprzętowych,
    • Protokoły i funkcje usługowe.
  5. Terminale i usługi UMTS:
    • Komponenty mobilnych stacji abonenckich, ich wpływ na charakterystykę aplikacji użytkowych,
    • Standaryzacja.
  6. Środowisko systemu WiMax:
    • Plan częstotliwości radiowych,
    • Usługi systemowe.
  7. Architektura sieciowa:
    • Cechy technologii,
    • Konfiguracja,
    • Terminale.
  8. Protokół:
    • charakterystyki funkcji warstw standardowego modelu odniesienia.
  9. Zastosowania praktyczne:
    • Możliwości wykorzystania standardu,
    • Przykłady rozwiązań w sieciach dedykowanych i publicznych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje