Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Asertywność”

Cel szkolenia

 
Napięcia w zespołach wynikające z ograniczoności dóbr, rozbieżności interesów czy odmiennych preferencji zwykle dają się rozwiązywać, jeśli poszczególni członkowie zespołu właściwie siebie nawzajem traktują. Ze sposobu wyrażania swoich oczekiwań, jak również określania własnych granic tworzy się ów klimat, który albo sprzyja wzajemnej współpracy i poszukiwaniu efektywnych rozwiązań, albo ową współpracę i wzajemne poszukiwania – równie efektywnie – utrudnia.

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, w oparciu o kontrolę własnych stanów emocjonalnych i świadome kształtowanie relacji z otoczeniem. Dodatkowo celem tego szkolenia jest poznanie praw asertywności, oraz przetrenowanie sytuacji związanych z asertywnością.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do menadżerów oraz kierowników wszystkich szczebli oraz wszystkich osób, które w życiu zawodowym i prywatnym chcą być bardziej pewne siebie, poprawić kontakty z ludźmi, lepiej radzić sobie z krytyką i odmową. Szkolenie skierowane jest w szczególności, do osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych, zwiększyć swoją skuteczność dzięki umiejętności wyrażania swoich opinii, poglądów, pragnień i uczuć w bezpośredni sposób.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • właściwie zdiagnozować własne postawy, wtym określić granic własnych postaw asertywnych
 • rozróżnić postawy asertywne od agresywnych
 • asertywnie krytykować jak również radzić sobie z krytyką ze strony innych
 • asertywnie formułować prośby jak również odmawiać
 • skutecznie wpływać na poprawę poczucia własnej wartości

Program

  1. Podstawy zachowań asertywnych.
     Asertywność to zespół zachowań danego człowieka, za pomocą, których może on wyrażać uczucia, życzenia, opinie oraz dbać o swoje prawa i interesy w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innych osób. Człowiek zachowujący się asertywnie potrafi ujawniać uczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne, np. gniew, strach, zaangażowanie, nadzieję, rozpacz, radość, oburzenie, zakłopotanie, entuzjazm itd., w sposób, który nie narusza praw innych osób.

     Zagadnienia:

    • Poznanie własnej mapy asertywności, czyli, w jakich obszarach osoba jest asertywna, a w jakich powinna pracować nad postawą asertywną.
    • Rozróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych i uległych.
    • Poznanie praw zachowań asertywnych.
  2. Asertywne radzenie sobie z krytyką.
     Wiele osób ma problem z przyjmowaniem błędów i wyrażaniem krytyki. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak dawać informację zwrotne, aby były one motywujące, a także radzić sobie z krytyką innych osób.

     Zagadnienia:

    • Asertywne wyrażanie krytyki. Komunikaty typu „ja” i udzielanie informacji zwrotnych.
    • Radzenie sobie z krytyką m.in. wyrażanie sprzeciwu, odkrywanie aluzji.
  3. Asertywne wyrażanie próśb.
     Asertywne wyrażanie próśb nastawione jest zarówno na skuteczną realizację zamierzeń, jak i na obronę przed ewentualnymi próbami naruszenia godności osobistej.

     Zagadnienia:

    • Model asertywnego wyrażania próśb.
  4. Asertywna odmowa.
     Asertywna odmowa to stwierdzenie stanowcze, bezpośrednie, czytelne i uczciwe.

     Zagadnienia:

    • Model asertywnej odmowy.
    • Techniki wspomagające asertywną odmowę, m.in. technika zdartej płyty.
  5. Budowanie poczucia własnej wartości.
     Wysokie poczucie własnej wartości ułatwia radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Zdecydowanie łatwiej zachowywać się asertywnie osobą, które mają adekwatne poczucie własnej wartości. Osoby, które nie są pewne siebie mają tendencję do zachowań uległych, bądź agresywnych (w myśl zasady lepiej atakować niż być atakowanym).

     Zagadnienia:

    • Moje mocne i słaby strony – ćwiczenia podwyższające samoświadomość
    • Kotwice, jako sposób docierania do wewnętrznych zasobów
    • Określenie postawy życiowej, czyli jak odczuwam sam siebie i siebie w stosunku do innych, jak widzę siebie i innych, jak oceniam siebie i innych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.