Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Budowanie wizerunku publicznego
w wyborach samorządowych”

Cel szkolenia
Nigdy nie jesteśmy znani w całości. I widać ostatecznie tę część, którą pozwalamy oglądać.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego kreowania wizerunku publicznego w wyborach samorządowych.

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do:

 • Polityków
 • Pracowników jednostek samorządowych
 • Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • Osób odpowiedzialnych za PR w firmie

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Opracować skuteczną i dostosowaną do osobistych predyspozycji strategię budowania wizerunku
 • Skutecznie wykorzystywać wyniki badań marketingowych dla celów pozytywnego kreowania wizerunku
 • Komunikować się w sposób sprzyjający realizacji zamierzonych celów
 • Umiejętnie wykorzystywać status zawodów społecznego zaufania
 • Efektywnie oddziaływać na otoczenie
 • Skutecznie komunikować się z mediami
Program
  1. Dostosowywanie badań marketingowych (ankieta, analiza, ocena) dla celów wizerunkowych
  2. Kreowanie wizerunku siebie jako kandydata wyborczego
  3. Indywidualne dostosowanie sposobu komunikowania politycznego i prezentacji kandydatów
  4. Wprowadzanie efektywnych technik komunikowania politycznego do konstruowanych prezentacji kandydata
  5. Umiejętność wykorzystywania statusu zawodów społecznego zaufania jako warunku sprzyjającego prawidłowemu pełnieniu roli zawodowej
  6. Funkcje, znaczenia i metody pozytywnego oddziaływania
  7. Jak skutecznie komunikować się z mediami (konferencje prasowe, notatki prasowe, szczególne zasady kontaktów z prasą, radiem, telewizją)
  8. Wystąpienia w mediach (warsztaty z kamerą).
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Koszt
700 PLN + VAT
Metoda prowadzenia
Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Wersja e-learningowa
Brak.
Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.