Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Jak pokonać stres
i zachować motywację do pracy?”

Cel szkolenia

Na dłuższą metę wygrywać mogą jedynie długodystansowcy. Im przypadną owacje ze strony fanów, kibiców i… wypalonych zawodowo niedoszłych gwiazd biznesu.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom narzędzi skutecznych w walce ze stresem i umożliwiających uniknięcie wypalenia zawodowego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
  • Pracowników wykonujących swoje zadania w szczególnych warunkach stresu
  • Pracowników odczuwających brak motywacji do pracy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać czynniki rodzące w nich poczucie stresu i minimalizować siłę ich oddziaływania
 • Organizować pracę w sposób minimalizujący stres i maksymalizujący motywację do pracy
 • Stosować narzędzia przeciwdziałające tendencjom do wypalenia zawodowego
 • Odnajdywać w sobie źródła motywacji i energii

Program

  1. Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Poznanie sygnałów wypalenia zawodowego – metody zapobiegania. Fazy procesu wypalenia.
  2. Techniki radzenia sobie ze stresem
  3. Techniki relaksacyjne, odprężające i stymulujące (warsztaty)
  4. Praca metoda projektową- praktyczne eliminowanie stresu i elementów wypalenia zawodowego
  5. Hierarchizacja zadań – planowanie – delegowanie
  6. Redukcja stresu na podstawie własnego, dostosowanego do osobniczego modelu reakcji stresowej zestawu do regularnego stosowania
  7. Konstruktywna rozmowa ze sobą- pozytywna autosugestia
  8. Organizacja pracy a sytuacja w firmie (ekstremalne stresory społeczne)
  9. Autodiagnoza w zakresie odczuwanego stresu oraz ryzyka wypalenia zawodowego
  10. Syndromy wypalenia zawodowego w organizacjach biurokratycznych
  11. Umiejętność skutecznego działania i niepodawania się technikom manipulacyjnym

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

530 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.