Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Profesjonalna sprzedaż dla handlowców”

Cel szkolenia
Zadziwiające jak wielu ludzi nie wie, że codziennie… sprzedaje. A zarazem twierdzą, że sprzedażą zajmować się nie chcą. Oczywiście to, że nie chcą widać najlepiej po wynikach jakie osiągają w tym, co uznają za cel swoich działań.

 

Dostarczenie lub pogłębienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu profesjonalnej sprzedaży. Program obejmuje merytoryczny warsztat profesjonalnej sprzedaży.

Uczestnicy poznają mechanizmy zachowań klientów, uczą się rozpoznawania i rozumienia ich potrzeb oraz właściwego prowadzenia rozmowy handlowej.

 • Rozumienie mechanizmów podejmowania decyzji i motywów, jakimi kieruje się Klient
 • Poznanie logiki prowadzenia rozmowy handlowej, rozumianej jako osiąganie przez sprzedawcę kolejnych celów na poszczególnych etapach rozmowy z Klientem
 • Umiejętność kierowania rozmową z wykorzystaniem poznanych technik sprzedaży

Uczestnicy będą się uczyć właściwego reagowania w trudnych sytuacjach, świadomego kierowania rozmową handlową i budowania relacji opartych na zaufaniu. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują (do dalszej własnej analizy) płyty CD z nagraniem scenek przerabianych podczas szkolenia.

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do:

 • Sprzedawców
 • Pracowników obsługi klienta
 • Menadżerów sprzedaży
 • Osób zainteresowanych tematyką sprzedaży.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Poznanie mechanizmów zachowań klientów
 • Umiejętność prowadzenia profesjonalnej sprzedaży
 • Najlepsze praktyki, wymiana doświadczeń
 • Trener z wieloletnim doświadczeniem sprzedażowym

Korzyści po szkoleniu dla Firm

 • Zwiększenie efektywność prowadzenia rozmów handlowych poprzez świadomy wpływ na jej przebieg a przez to zwiększenie sprzedaży
 • Poprawa komunikacji z klientem – poprzez lepsze precyzowanie własnych intencji i lepsze rozumienie intencji klienta
 • Umiejętność właściwego reagowania w trudnych sytuacjach sprzedażowych
 • Umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu

Tematyka

 • Przygotowanie do wizyty handlowej
 • Cechy skutecznego handlowca
 • Język Korzyści (benefity dla Klienta)
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym Klientem
 • Język perswazji – zbijanie obiekcji, wątpliwości Klientów
 • Typowe błędy polskich handlowców
 • Praktyczne techniki zamykania sprzedaży
 • Obrona ceny i ustalenie wspólnych warunków współpracy
 • Walka z konkurencją, utrzymanie i przejęcie Klientów

Wiedza i umiejętności – zasadnicze elementy programu

 • Sztuka sprzedaży. Jak zrozumieć reguły gry i zostać wytrawnym graczem?
 • Komunikacja interpersonalna w sprzedaży
 • Typologia klientów – Zachowania nabywców
 • Bariery w porozumiewaniu się z klientem – zewnętrzne i wewnętrzne
 • Handlowanie to rozmowa – komunikacja werbalna w sprzedaży
 • Komunikacja niewerbalna – język gestów
 • Komunikacja przez telefon
 • Komunikacja na piśmie – Zasady formułowania ofert
 • Wpływ sprzedającego na decyzje klienta
 • Czynniki sukcesu w sprzedaży
 • Struktura rozmowy handlowej
 • Przygotowanie do wizyty handlowej – źródło sukcesu
 • Telefoniczne umawianie spotkań
 • 15 sekund, 15 słów – otwarcie rozmowy handlowej – Rozpoznawanie potrzeb Klienta
 • Prezentowanie korzyści
 • Zastrzeżenia klientów
 • Zamknięcie rozmowy handlowej
 • Logika sprzedaży – jak nie marnować okazji!
 • Cechy skutecznego handlowca – Moje standardy sprzedaży
 • Jak zakończyć negocjacje aby każdy był wygrany WIN-WIN
Program
  1. Skuteczna komunikacja z Klientem
    • Efektywne budowanie relacji z Klientem, czyli jak motywować Klienta do dobrej współpracy
    • Ludzie kupują ludzi – odpowiedzialność za zbudowanie i rozwój relacji z Klientem
    • Kreowanie zachowań partnerskich i długoterminowej współpracy z Klientem
    • Efekty budowania wysokiej jakości relacji biznesowych z Klientem
    • Co zyskujemy? Co zyskuje Klient? Kto wygrywa?
    • Zasada wygrana – wygrana w codziennej praktyce
    • Strategie relacyjne dla poszczególnych grup Klientów
    • Kim jest nasz Klient, co go motywuje i czego się obawia, jak z nim rozmawiać? – wykorzystanie wiedzy o typach osobowości
    • Typologia klientów – dostosowanie stylu wypowiedzi i sposobu argumentacji do oczekiwań Klienta
    • Techniki argumentacji
    • Poznanie swoich mocnych stron w kontaktach z Klientami
  2. Skuteczna sprzedaż produktów – proaktywność oraz język korzyści i pozytywnych sformułowań w procesie sprzedaży.
   • Identyfikacja klienta i nawiązywanie kontaktu
     • Poszukiwanie potencjalnych Klientów
     • Pierwszy kontakt z Klientem – umówienie spotkania
     • Planowanie rozmowy z Klientem
     • Rola nastawienia a sukces w sprzedaży – praca z własnym nastawieniem do rozmów sprzedażowych
   • Spotkanie handlowe
     • Wstęp – Budowanie atmosfery
     • Identyfikacja potrzeb Klienta
     • Określanie wartości dla Klienta – techniki diagnozy interesów, potrzeb i motywacji partnerów
     • Rozpoznawanie potrzeb Klienta, wspieranie potrzeb oraz sprzedaż przez potrzeby
   • Prezentacja rozwiązania
     • Język korzyści – efektywna prezentacja oparta na potrzebach Klienta
     • Dopasowanie i prezentacja oferty – prezentowanie korzyści, które kupuje Klient
     • Skupienie uwagi nabywcy na korzyściach
   • Zamknięcie sprzedaży
    • Ujawnienie i odpowiedź na obiekcje Klienta
      • Rozpoznawanie potrzeb, intencji stojących za obiekcjami klienta
      • Negocjacje i finalizacja kontraktu
      • Uniwersalne narzędzia wywierania wpływu w procesie sprzedaży
    • Obsługa i budowanie relacji po sprzedaży
      • „PUSH” i „PULL” dwie filozofie procesu sprzedaży
    • Asertywność w kontaktach biznesowych i umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
      • Presja i manipulacja w negocjacjach – asertywne odwoływanie się do zasad firmy, postawa asertywna
      • Kiedy i jak w procesie sprzedaży poprzez zachowania asertywne wspomagać własną skuteczność sprzedażową?
      • Informacja zwrotna – doskonalenie umiejętności
      • Jak uzyskać informację zwrotną od Klienta – standard proszenia o informację zwrotną?
      • Jak poszukiwać i jak prosić o informację zwrotną dotyczącą skuteczności własnych działań sprzedażowych?
    • Negocjacje
      • Zastosowanie różnych taktyk w sytuacjach negocjacyjnych
      • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
      • Ustępstwa w negocjacjach
      • Manipulacje – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
      • Impas i metody jego przełamywania
      • Sytuacje negocjacyjne
      • Negocjacje w praktyce – zastosowanie odpowiednich taktyk w sytuacjach negocjacyjnych
      • Gry negocjacyjne – (proponowane zagadnienia):
       • negocjacje 1 vs 1
       • negocjacje zespołowe
       • symulacje na rzeczywistych sytuacjach handlowych – videofeedback
    • Motywacja handlowca
      • Motywowanie do pracy z Klientem.
      • Porażka jako nowe wyzwanie.
      • Znaczenie profesjonalnej obsługi trudnego Klienta.
      • Korzyści z dobrej obsługi Klienta dla firmy, dla Klienta oraz dla sprzedawcy.
      • Skuteczne metody na trudnych Klientów.
       • Klient niezadowolony z obsługi.
       • Klient rozgniewany i wrogo nastawiony.
       • Klient zgłaszający reklamację.
       • Klient, który chce dużo, a płaci mało.
       • Klient, który dużo obiecuje, a nic nie kupuje.
       • Klient, który wzbudza poczucie winy i manipuluje.
       • Klient, który grozi i straszy.
      • Jak poprawić własną motywację a w konsekwencji – efektywność pracy?
      • Sposoby utrzymywania i przejmowania Klientów (jak „walczyć” z konkurencją)
   Czas trwania
   2 dni szkoleniowe
   Koszt
   1470 PLN + VAT
   Metoda prowadzenia
   Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
   Wersja e-learningowa
   Brak.
   Do pobrania

   Planowane realizacje

   Subskrybuj nasz Newsletter

   Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
   i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.