Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Skuteczne zarządzanie przedsięwzięciami celowymi – zarządzanie projektami”

Cel szkolenia

Sukces zaczyna się od dobrego planu. Ale to dopiero początek…

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami, procesami, technikami i narzędziami skutecznego zarządzania przedsięwzięciami celowymi – projektami.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kierownicy projektów
 • Koordynatorzy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych oraz wdrożeniowych
 • Średnia i wyższa kadra kierownicza
 • Konsultanci
 • Kierownicy oraz pracownicy działów sprzedaży zajmujący się sprzedażą produktów złożonych w obszarze B2B
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami zarządzania projektami

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą:

 • Wiedzę jak skutecznie i efektywnie dochodzić do celu podczas realizacji przedsięwzięć celowych w organizacji przy wykorzystaniu prawideł zarządzania projektami
 • Podstawowych umiejętności w zakresie planowania, organizowania, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektów
 • Wiedzę o tym, czym jest projekt oraz jakie może posiadać znaczenie i umiejscowienie w organizacji
 • Znajomość procesu zarządzania projektem
 • Znajomość czynników wpływających na sukces lub porażkę projektów

Program

  1. Wprowadzenie
    • Umiejscowienie projektu w organizacji
    • Definicja i cechy projektu, magiczny trójkąt projektu
    • Cykl życia projektu
    • Zarządzanie projektem
    • Krótko o metodykach i metodologiach zarządzania projektem
    • Czynniki sukcesu projektu
    • Pytania
  2. Inicjowanie projektu
    • Działania poprzedzające uruchomienie projektu
    • Elementy/działania w procesie inicjowania projektu
    • Metryka projektu
    • Pytania
  3. Planowanie projektu (plan projektu)
    • Zdefiniowanie zakresu projektu
    • Zdefiniowanie harmonogramu projektu
    • Zasoby i struktura zarządzania projektem
    • Zdefiniowanie budżetu projektu
    • Inne elementy planu/plany projektu
    • Zdefiniowanie planu zarządzania ryzykiem
    • Plan projektu w ujęciu całościowym, dokument inicjujący projekt
    • Pytania
  4. Realizacja projektu
    • Monitoring i kontrola projektu
    • Zarządzania zmianą
    • Sprawozdawczość i raportowanie
    • Zarządzanie ryzykiem
    • Pytania
  5. Zamknięcie projektu
    • Dlaczego istotne jest formalne zamknięcie projektu, aspekty związane
    • Elementy/działania w procesie zamykania projektu
    • Przegląd powdrożeniowy
    • Pytania
  6. Podsumowanie
    • Kilka słów o zastosowaniu zarządzania projektem
    • Czynniki sukcesu/porażki projektu
    • Pytania
    • Ankieta

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.