Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sukces w prezentacji”

Cel szkolenia

Pierwsze 30 sekund niejednokrotnie rozstrzyga o przyszłości kolejnych trzydziestu.. milionów.

 

Pewność siebie, doskonałe przygotowanie i gwarancja sukcesu – tak chciałby o swojej prezentacji myśleć każdy, kto za chwilę wystąpi przed gronem ludzi. Jednak większości ludzi brakuje zimnej krwi i zaufania do siebie, a chcieliby wiedzieć, jak mówić, jak zainteresować słuchaczy i co zrobić, żeby naprawdę przekonać tych, którzy biorą udział w spotkaniu.

To powoduje, że większość osób przekonanych jest, że nie potrafi przeprowadzić skutecznej prezentacji.

A przecież wystarczyłaby tylko właściwa wiedza i trening umiejętności.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy dowiedzą się:

 • Co zrobić, aby prezentacja była ciekawa i angażowała klienta?
 • Jak korzystać z psychologii autorytetu?
 • Jak przygotować się psychicznie do prezentacji?
 • W jaki sposób nawiązać kontakt z uczestnikami prezentacji?
 • Jakich błędów podczas robienia prezentacji unikać?
 • Jak nawiązać dobre relacje z osobami uczestniczącymi w prezentacji?
 • Jakie jest idealne środowisko sprzyjające prowadzeniu prezentacji?
 • Jak stworzyć skuteczną prezentację biznesową, która pozwoli przekonać potencjalnych Klientów do zakupu?
 • Jak radzić sobie z problemami, które pojawiają się podczas prezentacji?

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, sprzedawców, przedsiębiorców, osób szukających nowej pracy.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

  WIEM WIĘCEJ – znajomość

  • Określania właściwych celów prezentacji sprzedażowych
  • Planowania i przygotowania się do prezentacji
  • Tworzenia autowizerunku profesjonalisty
  • Doboru treści i formy komunikatów odpowiednio do sytuacji
  • Prowadzenia skutecznej komunikacji z odbiorcami
  • Stosowania argumentacji i komunikatów asertywnych

  DZIAŁAM SKUTECZNIEJ – trening

  • Stosowania skutecznych struktur prezentacyjnych
  • Posługiwania się mową niewerbalną podczas prezentacji
  • Umiejętności mówienia – profesjonalny język, dykcja, głos.
  • Posługiwania się technikami wywierania wpływu.
  • Stosowania technik argumentacji i odpowiadania na pytania.
  • Kontrolowania własnych emocji

  CHCĘ OSIĄGAĆ – postawa

  • Pewności siebie i zaufania do własnych umiejętności
  • Odpowiedzialności za kreowanie wizerunku osobistego i zawodowego
  • Gotowości stosowania poznanych technik
  • Autoanalizy swoich prezentacji handlowych

Program

  1. PREZENTACJA – podsycanie pragnienia
    • SMART – określenie celów prezentacji
    • Schemat prezentacji handlowej
    • Krzywa Ebbinghausa – poziom percepcji i zapamiętywania w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji
    • METAPROGRAMY – analiza słuchaczy i dobór argumentacji
    • Prezentacja informacyjna i perswazyjna
    • Cialdini i Hogan – mistrzowie perswazji
  2. STRATEGIE PREZENTACJI – pierwsze 5 minut w grze o wszystko
    • Prezentacja, jako proces komunikacji
    • Najlepsze praktyki prezentacyjne
    • Najczęściej popełniane błędy
    • Sytuacje kryzysowe
  3. PROWADZENIE PREZENTACJI – krok po kroku do sukcesu
    • Czas w prezentacji
    • Style zachowań w czasie prezentacji
    • Interakcje ze słuchaczami
    • Styl i sposób mówienia
    • Postawa, mimika, gesty
    • Korzystanie z pomocy wizualnych
    • Rozpoznawanie postaw uczestników
    • Odpowiadanie na trudne pytania
    • Erystyka – sztuka dyskutowania
    • Stosowanie demonstracji
    • Mind map – koncepcja symbolicznego zapisu treści prezentacji
  4. AUTOPREZENTACJA – mistrzostwo wizerunku
    • Własny wizerunek
    • Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
    • Kreowanie wizerunku zawodowego
    • Autodiagnoza stylu
    • Budowanie wizerunku kolorem i stylem – Komunikacja pozawerbalna
    • Budowanie wizerunku głosem – Komunikacja wokalna
    • Budowanie wizerunku słowami – komunikacja werbalna
  5. DIAMENTOWY BLASK – w dążeniu do doskonałości
    • Feedback
    • Asertywność
    • Trema
    • Humor

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.