Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Usługi telekomunikacyjne
w sieciach 4G i 5G”

Cel szkolenia

Dynamiczny rozwój technologii sieci mobilnych wymusza zmianę podejścia do usług oferowanych abonentom. Szkolenie uwzględnia konsekwencje ewolucyjnego poszerzania gamy dostępnych aplikacji, co umożliwia nie tylko tworzenie oferty atrakcyjnej dla szerszej grupy odbiorców, ale również świadczenie usług o całkowicie nowych charakterystykach, generalnie bazujących na mobilnym dostępie do Internetu. To właśnie usługi pakietowe są w ostatnich latach motorem napędowym rozwoju sieci mobilnych, wykorzystujących coraz bardziej zaawansowane technologie. W prezentacji uwzględniono zarówno systemowe jak i użytkowe aspekty realizacji istniejących i przewidywanych usług, wskazując konsekwencje projektowanych rozszerzeń środowiska systemów mobilnych.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • ewolucja architektury sieciowej – idea EPC (Evolved Packet Core).
  2. Ulepszenia i perspektywy ewolucji:
    • terminale (klasy dostępowe, dedykowane zarządzanie zasobami radiowymi – RRM),
    • ulepszony kanał sterujący PDCCH,
    • rodzaje dostępów – sieci o dużej gęstości terminali,
    • komunikacja D2D,
    • komunikacja urządzeń MTC – M2M
  3. Dualna połączalność DC:
    • miniaturyzacja komórek,
    • elastyczny dupleks – niezależny wybór FDD i TDD.
  4. Rodzaje dostępów:
    • agregacja nośnych,
    • sieci o dużej gęstości terminali,
    • schematy:
     • Multiple Access PDN Connectivity (MAPCON),
     • IP Flow Mobility (IFOM),
     • opcja WLAN/H(e)NB,
     • Local IP Access (LIPA)
  5. Główne koncepcje i funkcjonalności:
    • zarządzanie sesją i mobilnością,
    • problematyka bezpieczeństwa,
    • sterowanie jakością i naliczaniem,
    • zarządzanie danymi o użytkownikach.
  6. Aplikacje głosowe:
    • schematy: CSFB, SRVCC, VoLTE, centralizacja IMS, priorytetowane multimedia (MPS), usługi alarmowe.
  7. Opcje rozgłaszania MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service):
    • architektura,
    • aplikacje,
    • schematy przenoszenia.
  8. Koncepcja usług rozszerzonych (RCS/joyn Blackbird Drop 1/2):
    • koncepcja świadczenia,
    • konfiguracje,
    • realizacje.
  9. Aplikacje usługowe – granice przepływności, zasięgu, pojemności i opóźnienia:
    • Internet przedmiotów (Internet of Things – IoT i NB-IoT):
    • Telekomunikacja służb publicznych – monitoring infrastruktury krytycznej.
    • Inteligentne miasta.
    • Telemedycyna i m-Health (mobile Health).
    • Sporty i gimnastyka rekreacyjna (fitness).
    • Motoryzacja – systemy asystujące, autonomiczne pojazdy.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

listopad 25

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

25 listopada - 26 listopada
|
2270PLN + VAT
Warszawa
styczeń 27

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

27 stycznia, 2022 - 28 stycznia, 2022
|
2270PLN + VAT
Warszawa
marzec 24

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

24 marca, 2022 - 25 marca, 2022
|
2270PLN + VAT
Warszawa
Maj 26

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

26 maja, 2022 - 27 maja, 2022
|
2270PLN + VAT
Warszawa
lipiec 28

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

28 lipca, 2022 - 29 lipca, 2022
|
2270PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.